БАЛОГ, Иштван (István Balogh )

БАЛОГ Иштван (István Balogh) – мађарски глумац и писац (Луч, Мађарска, 8. XII 1787. или 1790 – Пешта, Мађарска, 21. VI 1873). После дугогодишњег вођења привремених и путујућих позоришних трупа, Б. се скрасио 1859. код Мађарског народног позоришта, прво као глумац, касније као чиновник и благајник. Превео је многе позоришне комаде, претежно са немачког. Писао је и сам, углавном лака, комична дела, увек имајући на уму потребе сцене. Међу комадима које је сам написао је и Црни Ђорђе или Заузеће Београда од Турака (Csernyi György avagy Belgrád megvétele a törökötól). Б. га је са својом привременом трупом, у којој је била и доцније чувена глумица Дерине (в), играо у Пешти, септембра 1812. Потребне костиме дали су српски трговци. Две представе овог комада за које се поуздано зна изазвале су велико одушевљење међу многобројним српским живљем Пеште и Будима и сиромашном Б. прибавиле не малу корист. Међутим, следећег пролећа комад је забрањен због антитурске теме. Дајући своје представе Крешталице Ј. Вујић  1813. ангажује Б. за једну мању улогу, као и његову сестру Јулијану. Вујић је превео и прерадио Б. комад о Карађорђу и играо га нешто доцније (Сегедин, НСад), па и штампао у књизи 1843, али без назнаке правог аутора. Своја сећања на представе из 1812. Б. је изнео у својим мемоарима, чије одломке је повремено објављивао у часописима, а сабрани су се појавили тек 1927. под насловом који је сам Б.дао: Из живота једног остарелог мађарског глумца (Egy agg magyar szinész éléteböl). Нема сумње да су Б. комад о тада још живом Карађорђу и његово извођење били веома снажан подстицај почецима позоришног живота код Срба.

Б. Кв.