БАЛОГ АЛМАШИ ТИХАМЕР (Tihamér Balogh Almási)

БАЛОГ АЛМАШИ ТИХАМЕР (Tihamér Balogh Almási) – мађарски писац (Пешта, Мађарска, 31. X 1838 – Будимпешта, Мађарска, 19. VI 1907). У средњој школи, у Нађкерешу, подстакнут Јаношем Арањем, почео је да пише. Лекар по професији, имао је праксу у Будимпешти, нарочито помодну због хомеопатског терапеутског метода. Писао је приповетке и драме. Његови комади из народног живота имали су знатног успеха на мађарским позорницама. Преводио је Молијера. Аутор је већег броја стручних медицинских дела. Комад Пана Циганка (Cigány Panna), у преводу Дине Хаџи-Јанковића, имао је премијеру 12. XI 1905. на гостовању СНП у Осијеку. Стеван Дескашев је превео и прерадио његов комад Словакиња (A tótnő), који је 1897. био прихваћен за репертоар с назнаком да је за недељну публику, али до реализације представе није дошло.

Б. Кв.