ЧУДРАКА/СУДРАКА

ЧУДРАКА/СУДРАКА – индијски песник и драмски писац (трећи век наше ере?). Био је краљ и живео је сто г. Сâм је себе спалио пошто је претходно принео коњску жртву. Претпоставља се да је потекао из нижих друштвених слојева. Од његових дела сачувана је само једна драма (Глинена колица), која је познатија по једној од двеју главних личности – хетери Васантасени. Интерполирана политичким заплетом, она описује љубав између те хетере и једног трговца. Посебно су успеле сцене из народног живота. Добро су оцртани ликови, такође инспирисани обичним животом. Посматрана у целини, драма представља веран исечак из живота старе Индије. Због низа одступања од стандардних норми и од класичне драматургије није била на нарочитом гласу у својој постојбини. Другачије је било у Европи, која је Васантасену прихватила и радо приказивала. Немачку обраду Емила Пола (Emil Pohl) у Хрватској је превео Аугуст Харамбашић (1895), а у Србији Михаило Поповић (1898), чији је превод СНП приказало 1901.

ЛИТ: А-м, „Васантасена“, драма у 5 чинова од Судраке, Браник, 1901, бр. 145, с. 6; Ј. Хр(аниловић), Васантасена, Позориште, НСад, 1901, бр. 30, с. 174-175; -а, У суботу, 24. новембра први пут: „Васантасена“, Застава, 27. XI 1901; Г., Васантасена, Позориште, НСад, 1901, бр. 49, с. 250-251; Л. (Марковић) М(ргу)д, „Васантасена“, индијска драма у пет чинова од краља Чудраке, прерадио Е. Пол, превео М. Р. Поповић, Браник, 1914, бр. 269, с. 4; Ј., Васантасена, Позориште, НСад, 1904, бр. 23, с. 126-127; Р. Катичић, Стара индијска књижевност, Згб 1973, с. 282-284.

С. А. Ј.