ЧУЧУК СТАНА

ЧУЧУК СТАНА – комад из српског живота у 3 чина, с певањем. Написао: Милорад М. Петровић. Прво извођење 20. IX 1907. у НП у Бгду.
Прво извођење у СНП 16. I 1910. у НСаду. Музика: Исидор Бајић. – Рд. М. Марковић; А. Лукић (Вук Плештић), М. Марковићка (Стана), Р. Кранчевићка (Стојна), О. Освалдова (Стамена), М. Хаџи-Динић (Прота Нерић), К. Васиљевић (Ајдук Вељко Петровић), М. Марковић (Милутин), Р. Спиридоновић (Миљко), М. Матејић (Златоје), Д. Кранчевић (Борјан), Б. Савић (Мирко), С. Стефановић (Први Вељков бећар), Ј. Антонијевић (Други Вељков бећар), В. Виловац (Трећи Вељков бећар), М. Тодосићка (Миља), Д. Матејићка (Смиља), Д. Николићка (Тода), Д. Васиљевићка (Цвета), Л. Нишлићка (Дивна), К. Виловчевица (Динка), М. Јосићева (Неда), П. Добриновић (Веселин), Ђ. Маџарић (Голуб). – Изведено 27 пута.
Прво извођење у НП у НСаду 8. XI 1927. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – рд. Б. Војновић, дир. С. Пашћан; М. Похрадска (Чучук Стана), Стеван Јовановић (Хајдук Вељко), М. Васић (Веселин) и цео ансамбл. – Изведено 7 пута.
Прво изводење у НПДб 4. I 1940. у НСаду. Музика: Стеван Христић. – Рд. Д. Антонијевић, сц. М. Шербан, дир. Р. Шварц, коло и чочечке игре спремио И. Ђурђевић; Н. Митић (Вук Пљештић), М. Петровићева (Стана), З. Антонијевићка (Стојна), Р. Петровићева (Стамена), Н. Стојановић (Прота Нерић), М. Миљуш (Хајдук Вељко Петровић), Б. Станојевић (Милутин), Љ. Филиповић (Веселин), Р. Кранчевићка (Баба Смиља), И. Ђурђевић (Миљко), М. Јекнић (Борјан), Б. Јовановић (Златоје), И. Душановићка (Неда), И. Јовановићка (Цвета), М. Ерцеговићка (Дивна), И. Рунићева (Тода), Б. Андоновићева (Винка), С. Пашалић (Голуб), Б. Дечермић (Јаблан), М. Драгин (Један сељак), В. Савић (Први бећар), А. Стојковић (Други бећар), Ж. Станојевић (Трећи бећар). – Изведено 9 пута.
Прво извођење у НПДбС 27. II 1941. у Крагујевцу. – Рд.  Ј. Јеремић, дир. К. Бача; Р. Алмажановић (Вук Пљештић), К. Бабићева (Стана), З. Деспотовићева (Стојна), М. Козомара (Стамена), Д. Јанковић (Прота Нерић), М. Томић (Хајдук Вељко Петровић), Л. Делић (Милутин), М. Мирковић (Веселин), З. Чокановићева (Неда), З. Андрићка (Цвета), З. Миланковићева (Дивна), А. Делићка (Тода), Н. Стимићева (Винка), М. Спиридоновићка (Смиља), С. Симић (Миљко), Т. Тасић (Борјан), В. Тодоровић (Златоје), Р. Гојкић (Голуб), С. Александровић (Први бећар), М. Јовановић (Други бећар), xxx (Трећи бећар), Ф. Живојевић (Јаблан), И. Милошевић (Један сељак), xxx (Лаутар). 0 Изведено 1 пут.
ЛИТ: теразије (М. Јовановић-Батут), „Чучук Стана“ од Милорада М. Петровића, Браник, 1910, бр. 3, с. 2; (Ј.) Г(рчић), Чучук Стана, Ново позориште, НСад 1910, бр. 4, с. 174; А-м, Српско народно позориште у Сомбору, Слога, Сомбор 1910, бр. 7, с. 4; Ш. Ј(осин), Српско народно позориште, Невен, Суботица 1910, бр. 5, с. 35; А-м, „Чучук Стана“ од М. М. Петровића, Застава, 1927, бр. 252, с. 2; А-м, „Чучук Стана“, комад из српског живота с певањем од Милорада М. Петровића, Нови Сад, 1927, бр. 37, с. 3; К. Николић, „Чучук Стана“, комад у 3 чина из српског живота са певањем, написао Милорад М. Петровић, Нови Сад, 1927, бр. 38, с. 4-5; А-м, „Чучук Стана“, Застава, 1927, бр. 256, с. 2; А-м, Милорад Петровић: Чучук Стана, Дан, 1940, бр. 3, с. 8.

В. В.