ЧОБАНОВИЋ Илија

ЧОБАНОВИЋ Илија – главни кројач, руководилац мушке кројачке радионице, ВКВ радник (Белегиш, 9. VII 1936 –). Завршио је 3 разреда школе ученика у привреди. Пре доласка у СНП радио је у кројачком предузећу „Слога“ у НСаду. У СНП је ангажован од 16. IX 1971. до одласка у пензију, 31. VIII 2000. Ч. је убрзо по доласку у СНП показао много смисла за свој посао и реализацију често компликованих костима из разних временских епоха, па га је Савет Техничке службе 1975. распоредио на место руководиоца мушке кројачке радионице.

Р. Б.