ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА, ПОЗОРИШНОГ И ЕКОНОМСКОГ ОДСЕКА И ДЕЛОВОЂЕ ДСНП

 

 

 

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА, ПОЗОРИШНОГ И ЕКОНОМСКОГ ОДСЕКА И ДЕЛОВОЂЕ ДСНП

Александар АДАМОВИЋ, банкар (или лекар?), НСад – члан ЕО 18701873, 1882, 18851887, 1891, 18941897.
др Петар АДАМОВИЋ, лекар, главни градски физикус, НСад – члан УО 19251927; потпредседник УО 19281932.
др Стеван АДАМОВИЋ, адвокат, НСад – чланзаменик ПО 1909-1912; члан УО 1920, 1921.
др Федор АДАМОВИЋ, адвокат, НСад – члан-заменик УО 19311933.
Светозар АЛАРГИЋ, апотекар, НСад – члан УО 1926.
др Сима АЛЕКСИЋ, лекар, НСад – члан-заменик УО 1926. и члан НО 19271929, 19311933.
др Јован Јолес АНДРЕЈЕВИЋ, лекар, критичар и преводилац, НСад – члан ПО 1861; члан ЕО 18611862.
Мита АРАДСКИ – члан УО 1928, 1929.
Ст. АРАНИЦКИ – члан УО 1924.
Владан АРСЕНИЈЕВИЋ, професор препарандије, Карловац – члан ПО 18721876, члан ЕО 1874.
Исидор БАЈИЋ, композитор, НСад – члан ЕО 19041907.
Мирко БАЛУБЏИЋ, професор и директор гимназије, НСад – члан УО 19211924, 1928, 1929.
Светислав БАНИЦА, професор, НСад – тајник УО 19181924.
Јован БЕОГРАДАЦ, официр, новинар, НСад – деловођа ДСНП 1862, 1863.
Никола БЕШЛИН, инжењер, Велики Бечкерек – члан УО 1927.
Димитрије БЈЕЛИЋ, трговац, НСад – члан-заменик УО 1926; члан НО 19271929, 1931, 1932.
Марко БОГДАН, трговац, Велика Кикинда – члан УО 1927.
др Милош БОКШАН, адвокат, НСад – члан-заменик ЕО 19081914; члан УО 1919.
др Бранислав БОРОТА, адвокат, градоначелник НСада – члан УО 1924, 1925; члан НО 1926, 1927; председник УО 19271932.
Јован БОШКОВИЋ, професор Велике школе, уредник ЛМС, БгдНСад – члан ЕО 1874; члан ПО 1873, 1875, 1882, 18851887, 1891, 1892.
Стеван БРАНОВАЧКИ, адвокат, политичар, градоначелник, НСад – начелник ДСНП 18621868; председник ЕО 18711874, 1877.
Душан БУДИМИРОВИЋ, професор, НСад – тајник УО 1926.
Милан БУДИСАВЉЕВИЋ, професор, Сремски Карловци – члан УО 1920.
Аркадије ВАРАЂАНИН, новинар, уредник „Женског света“, НСад – члан ПО 19021911; члан ЕО 1906, председник ПО 1908, 1909.
Жарко ВАСИЉЕВИЋ, књижевник, НСад – члан УО 1924, 1925, 1928, 1929, 1932, 1933.
др Јован ВЕЛИМИРОВИЋ, лекар, НСад – члан-заменик ПО 1889; члан ПО 18901903, члан ЕО 1901, 1903.
др Миладин ВЕЛИЧКОВИЋ-СВИЊАРЕВ, лекар, НСад – чланзаменик ПО 19121914; чланзаменик УО 1920; члан УО 1924.
Марко ВИЛИЋ, професор, НСад – члан-заменик ЕО 19101914; члан УО 1918, 1919; секретар УО 1935, 1940.
Брана ВОЈНОВИЋ, управник НП НСад – члан УО 1926, 1927.
Стеван ВРАНЕШЕВИЋ, трговац, Панчево – члан ЕО 1881.
Милан ВРТУНСКИ, чиновник, НСад – члан УО 1921.
Божидар ВУЈИЋ, поштар, Суботица – члан ЕО 18651867.
Велимир ВУЈИЋ, начелник Трговинског одељења Банске управе, НСад члан УО1931, 1932.
др Јован ВУЈИЋ, адвокат, Сомбор – члан ЕО 1862, 1863, 1887, 1890, 19031904, 1906.
Ђорђе ВУКИЋЕВИЋ, адвокат, НСад – члан ПО 1862, 1866, 1867.
Ненад ВУКИЋЕВИЋ, професор, НСад – чланзаменик ЕО 1911, 1912.
Илија ВУЧЕТИЋ, адвокат, НСад – члан ЕО 18741877, 18801886, 1888, 18911904.
др Никола ВУЧКОВИЋ, стоматолог, НСад – чланзаменик УО 1927.
др Тодор ГАВАНСКИ, адвокат, НСад – члан-заменик ЕО 19051907; члан ЕО 19121914.
Миливој ГАВРИЛОВИЋ, школски надзорник Банске управе, НСад – чланзаменик УО 19311933.
Марин ГЛАВИНА, НСад – члан НО 1926.
Павао Паја ГОСТОВИЋ, адвокат, НСад – члан-заменик ЕО 18781881, 1884, 18861888, 1890, 18921905, 1907, 1908, 1911.
Гаја ГРАЧАНИН, чиновник Обласне финансијске дирекције, директор туристичке агенције „Путник“, НСад – члан УО 1926.
Груја ГРЧИЋ, секретар Удружења трговаца, редактор „Привредних новина“, НСад – члан УО 19231927.
Јован ГРЧИЋ, професор и књижевник, НСад – члан УО 1923, 1924.
др Милан ДАВИДОВАЦ, адвокат, НСад – члан ЕО 18961904; председник ЕО 1909, 1910.
Пера ДАМЈАНОВИЋ, књиговођа, НСад – члан ЕО 18991904, 1906, 1907, 19091911.
Ст. ДАМЈАНОВИЋ, судски чиновник, Перлез – члан УО 1926.
Петар ДЕЂАНСКИ, банкарски чиновник, НСад – члан-заменик УО 19281932; члан УО 1933, 1935.
др Ђорђе ДЕРА, професор, НСад – члан ПО 19021906.
Јоца ДИВИЛД, апотекар, НСад – члан УО 1935.
др Војислав ДИМА, лекар, НСад – члан УО 1928, 1929, 19311933.
Миша ДИМИТРИЈЕВИЋ, књижевник, НСад – члан ПО 18791889, члан ЕО 1888.
Хаџи Милош ДИНИЋ, глумац, НСад – члан УО 1926, 1927.
Никола ДИНИЋ, глумац, НСад – члан УО 1927.
др Гедеон ДУНЂЕРСКИ, велепоседник, НСад – члан ПО и подначеоник ДСНП 19051912, 1914, члан ЕО 19061907.
Јаша ДУНЂЕРСКИ, велепоседник, НСад – председник ЕО 1911, 1912, 1914.
инж. Лазар ДУНЂЕРСКИ, велепоседник, НСад – члан УО 1935.
Јован ЂОРЂЕВИЋ, управник СНП – члан ЕО 18611867.
др Веселин ЂИСАЛОВИЋ, професор, НСад – чланзаменик ПО 1908.
Јован ЖИВОЈНОВИЋ, професор Новосадске гимназије, градоначелник НСада – члан ЕО 1905, 1907-1909; члан-заменик ПО 1909; члан УО 1919.
Коста ЖИВОЈНОВИЋ, дрогерист, НСад – члан УО 1935.
Арса ИВКОВИЋ, штампар, НСад – члан УО 1928,1929, 1931; члан-заменик УО 1932, 1933.
др Бранко ИЛИЈЋ, адвокат, НСад – члан ЕО 1906-1909; члан УО 1919, 1920.
др Радослав ИЛИЈЋ, адвокат, НСад – члан-заменик УО 1928, 1929, 1931-1934; председник УО 1935.
др Паја ЈАНКОВИЋ, адвокат, НСад – члан ПО 1891, 18941897, 18991904; члан-заменик ПО 19111914; члан УО 1918, 1919.
Јанко ЈАНЧИКИЋ – члан УО 1928, 1929.
Стеван ЈЕЛЕНИЋ, поседник, НСад – члан ЕО 18701877.
Александар ЈОВАНОВИЋ – члан ЕО 18711872.
Александар Б. ЈОВАНОВИЋ – заменик перовође 1867.
Александар Муша ЈОВАНОВИЋ, адвокат, НСад – члан ПО 1864, 18671871, 1875, 1882.
Каменко Ј. ЈОВАНОВИЋ, књижар-издавач, Панчево – члан ЕО 1888, 1890, 18931904, 1906, 1907, 1909, 1910.
Корнел ЈОВАНОВИЋ, финансијски стручњак, НСад – члан ЕО 18691875, 1878, 1879.
Милан А. ЈОВАНОВИЋ, професор, НСад – члан ПО 18851904, 1906, 19081914; члан ЕО 1888, 1902, 1912; члан УО 1920.
Петар ЈОВИЧИЋ, угоститељ, НСад – члан ЕО 1862.
др Вл. ЈОЈКИЋ, лекар, НСад – члан УО 1920.
Александар ЈОРГОВИЋ, наставник Више девојачке школе, НСад – члан ПО 1903, 1904, 19061909.
Војислав КАЛАНОВИЋ, Крагујевац – члан УО 19311933.
др Жарко КАПАМАЏИЈА, лекар, НСад – члан УО 1928, 1929, 19311933.
Вјекослав КАРЛАВАРИС, директор Градске штедионице, НСад – благајник ДСНП 19311935.
др Димитрије КИРИЛОВИЋ, историчар, управник Државног архива, НСад – секретар УО 1926, 1927.
Мираш КИЋОВИЋ, професор, НСад – члан УО 19261929.
Предраг КЛИЦИН, градски сенатор, НСад – члан УО 1926,1927.
Лазар КОВАЧЕВИЋ, прокуратор Српске банке, НСад – члан УО 1928, 1929, 19311933.
Александар КОДА, лекар, НСад – члан ПО 18831904.
Димитрије-Мита Ђ. КОДА, трговац, банкар и мењач, НСад – члан ЕО 18721874, 1883, 1886, 1887, 1889, 1891, 1894, 18961904, 1906, 1907, 19091912.
Ђорђе Д. КОДА, трговац, НСад – члан ЕО 1862; председник ЕО 1863.
Антоније КОЊОВИЋ, градски сенатор, Сомбор – члан УО 1926.
др Давид КОЊОВИЋ, адвокат, Сомбор – члан ЕО 1907, 19091914.
Петар КОЊОВИЋ, композитор, Згб – члан УО 19191921.
Никола КОПРИВИЦА – члан ЕО 1864.
Лаза КОСТИЋ, професор и књижевник, НСад – члан ЕО 1874.
др Милоје КОЧА, књижевник и управник полиције, НСад – члан УО 1932, 1933.
др Васа КРСТИЋ, лекар, НСад – члан УО 1928, 1929.
Петар КРСТОНОШИЋ, глумац и новинар, НСад – члан УО 19191923.
пл. Василије ЛАЗАРЕВИЋ – члан ЕО 1865.
Светолик ЛАЗАРЕВИЋ, књижар, НСад – члан ПО 1862, 18651867.
Зорка С. ЛАЗИЋ, новинар, уредник дечјих новина, НСад – члан УО 1926, 1927.
др Јован ЛАЛОШЕВИЋ, адвокат, Сомбор – члан ЕО 1904, 1906, 1907, 19091914.
др Јован ЛАТИНЧИЋ, адвокат, НСад – члан ЕО 19111914; члан УО 1919, 1921.
Влада ЛЕЖИМИРАЦ, књижар, НСад – члан УО 1924, 1928, 1929.
Јован ЛЕМАЈИЋ, адвокат – члан УО 1924.
Гедеон ЛЕОВИЋ, адвокат, Сомбор – члан ЕО 18841887.
Љубомир ЛОТИЋ, епархијски школски референт, Темишвар – члан ПО 19101914; члан УО 19191921, 1924.
Младен МАКСИМОВИЋ, апотекар, НСад – члан ЕО 19091911.
Марко МАЛЕТИН, секретар МС, НСад – члан УО 19241927.
Јован МАЛЕТИЋ, трговац, НСад – члан ЕО 18651867, 18691877, 1881, 1882
др Стеван МАЛЕШЕВИЋ, адвокат, Сента – члан ЕО 18841887; члан ПО 1889, 1892, 18941904; фишкал ДСНП 19041913.
Фрања МАЛИН, професор, кустос и управник Музеја МС, Петроварадин – члан УО 19241926.
Данило МАНОЈЛОВИЋ, официр, НСад – благајник ДСНП, члан ЕО 1874?, 18941904.
Лаза МАНОЈЛОВИЋ, трговац, Сентомаш, благајник МС – благајник ДСНП 1866, 1867, члан ЕО 18691871.
Лаза К. МАНОЈЛОВИЋ, НСад – благајник ДСНП 19031911.
Тодор МАНОЈЛОВИЋ, књижевник, секретар Матице српске и уредник „Летописа МС“, НСад – члан УО 1931, 1932.
Сава МАРИЋ – члан УО 1927.
Аркадије МАРКОВИЋ, књиговођа МС, НСад – књиговођа ДСНП 18971911; члан ЕО 1910, 1911.
др Лаза Мргуд МАРКОВИЋ, лекар, НСад – члан ПО 19111914; члан УО 1918, 1919.
Паја МАРКОВИЋ-АДАМОВ, професор, Сремски Карловци – члан ПО 19031907.
Сима МАРКОВИЋ-КАЋАНИН, трговац, НСад – члан ЕО 1866, 1867, 1869.
Андрија М. МАТИЋ, професор, НСад – члан ПО 1888-1903, 1906, 1907; члан ЕО 18891890, 1895, 19011902, 1904, 19071914, 19181920.
Војислав МАТИЋ, новинар, НСад – члан НО 1932, 1933.
Душан МАТИЋ, подуправник Централног кредитног завода, НСад – члан ЕО 19071911.
Пера МАТИЋ – члан УО 1924.
Ђока Т. МИЈАТОВИЋ, велепоседник, НСад – члан 18971904, 19061907, 1909.
Милош Т. МИЈАТОВИЋ, велепоседник, НСад – члан ЕО 19021905.
Чеда МИЈАТОВИЋ – члан УО 1924.
др Живко МИЛАДИНОВИЋ, адвокат, Рума – члан ЕО 19111914.
др Светозар МИЛЕТИЋ, адвокат, НСад – оснивач ДСНП; члан ЕО 1864.
др Славко МИЛЕТИЋ, адвокат, Вршац – члан ЕО 1864; члан ПО 1904, 1906, 19081914.
Трива МИЛИТАР, уредник „Заставе“, руководилац рукописне збирке МС, НСад – члан УО 1925, 1926.
Стеван МИЛОВАНОВ, професор, НСад – члан ПО 18901902, 1909, 1910; члан ЕО 1901; члан УО 1921, 1924.
Михаило МИЛОВАНОВИЋ, професор, катихета, НСад – члан ЕО 19041907; председник ЕО 1908, 1909.
Никола МИЛОВАНОВИЋ, трговац, НСад – члан ЕО 18651867.
Лаза МИЛОШЕВ, управник Централног кредитног завода, НСад – члан ЕО 19031905.
Александар МИЛУТИНОВИЋ – члан ЕО 1886, 1887.
Васа МИЛУТИНОВИЋ – члан ЕО 18831890.
Димитрије Обрад МИЛУТИНОВИЋ, трговац, НСад – члан ЕО 1867, 18691870.
Славко МИЛУТИНОВИЋ, трговац, НСад – члан УО 1935.
Чеда МИЛУТИНОВИЋ, економ Трандафилијанума – члан НО 1925.
Андрија МИРКОВИЋ, апотекар, инспектор Министарства здравља, Бгд – члан УО 1924, 1925.
Коста МИРОСАВЉЕВИЋ, трговац, НСад – члан УО 1921.
Лаза МИРОСАВЉЕВИЋ, трговац, НСад – члан УО 1919, 1921.
Паја МИРОСАВЉЕВИЋ, трговац, НСад – члан ЕО 18661871.
Миливој МОЉАЦ, апотекар, Велики Бечкерек – члан УО 1928, 1929, 19311933.
Васа МУАЧЕВИЋ, велепоседник, Осијек – члан ЕО 18961904, 1906, 1907, 19091911.
Ђорђе НАТОШЕВИЋ, лекар, надзорник српских школа – члан ПО 1862.
Ђорђе Ф. НЕДЕЉКОВИЋ, трговац, НСад – члан ЕО 1865, 18681870, 1887, 18891890, 18931896.
Влада НЕНАДОВИЋ, апотекар, НСад – члан-заменик ЕО 19121914; члан УО 19181920.
Гавра НЕЦКОВ, ћурчија, НСад – чланзаменик ЕО 19041910.
др Бранко НИКОЛИЋ, краљевски јавни бележник, НСад – члан УО 1918, 1919, 1921, 1931, 1932.
др Рикард НИКОЛИЋ, судија и књижевник, НСад – члан УО 1925,1926.
Стеван НИКОЛИЋ, трговац, НСад – члан ЕО 1862, 1863, 18651871, 1873.
Федор НИКОЛИЋ РУДЊАНСКИ, велепоседник, барон од Рудне – члан ЕО 18651867.
Петар НИНКОВИЋ, професор и директор гимназије, НСад – члан ПО 1866, 1867, 1873.
Исидор НОВАКОВИЋ, професор, Сомбор – члан ПО 1904/05.
Коста НОВАКОВИЋ, трговац, НСад – члан ЕО 1862, 18661869.
Филип ОБЕРКНЕЖЕВИЋ, професор, НСад – почасни члан ДСНП 1865; члан ПО 1866-1869, 1873, 18751904, 1906; члан ЕО 1878.
Васа ОСТОЈИЋ – члан УО 1922, 1923.
др Тихомир ОСТОЈИЋ, професор Филозофског факултета, Скопље – члан ПО 1904; члан УО 1920.
др Стеван ПАВЛОВИЋ, адвокат, НСад – члан ПО и фишкал ДСНП 1862, 1863, 18651868, 1873, 18781881, члан ЕО 18691870, 18801881.
Арса ПАЈЕВИЋ, књижар и издавач, НСад – члан ЕО 18861889, 18931904.
Димитрије ПАНА(Ј)ОТОВИЋ – чланзаменик ЕО 18661868.
Павле ПАНА(Ј)ОТОВИЋ, трговац, Сремска Митровица – члан ЕО 1886, 1887, 1890, 18931896.
Јован ПЕТРАНОВИЋ – члан ПО 1866.
др Бранко ПЕТРОВИЋ, секретар Новосадске берзе – члан УО 1925, 1926, председник УО 1927.
Вељко ПЕТРОВИЋ, књижевник, НСад – члан УО 1920.
др Душан ПЕТРОВИЋ – члан ПО (?)
Ђока ПЕТРОВИЋ, школски надзорник, НСад – члан УО 1927.
др Милан ПЕТРОВИЋ, професор, НСад – члан УО 19181920.
Никола ПЕТРОВИЋ, трговац, НСад – члан ЕО 1862, 1865, 1868.
Никола ПЕТРОВИЋ, велепоседник и трговац, Стара Пазова – члан ПО 1907, 19091914.
Сава ПЕТРОВИЋ, тајник ЕО – 18721875, 18771878, 18801907.
др Бранко ПЕЦАРСКИ, адвокат, Сента – члан УО 1928, 1929, 19311933.
Гавра ПЛАВШИЋ, апотекар, НСад – чланзаменик ЕО 18781901, 19031904.
Илија ПОЛЗОВИЋ, велики бележник Новосадског магистрата, НСад – члан ЕО 1868, 18791881, 1883.
Михаило ПОЛИТ-ДЕСАНЧИЋ, адвокат, НСад – члан ЕО 18741879.
Петар ПОПАДИЋ, трговац – члан ЕО 18691879, 1885.
Алимпије ПОПОВИЋ, протојереј, НСад – члан УО 1928, 1929.
Арон ПОПОВИЋ, књиговођа, НСад – члан ЕО 18841885, 1889-1890.
Велимир ПОПОВИЋ, начелник финансија Банске управе, НСад – члан УО 1931,1932.
и
нж. Дака ПОПОВИЋ, министар и бан Дунавске бановине, НСад – члан УО 19211925.
Ђока М. ПОПОВИЋ, трговац и књижар, НСад – члан ЕО 18861889, 18911892, 18941904.
Ђорђе ПОПОВИЋ – члан УО 1920.
Ђорђе ПОПОВИЋ ДАНИЧАР, школски референт, новинар и уредник „Данице“, НСад – члан ПО 1861, 1862.
Марко ПОПОВИЋ, трговац, НСад – члан ЕО 1862, 1865.
др Милан ПОПОВИЋ, лекар, Стари Бечеј – члан ПО 1904, 1906, 1907, 19091914.
Никола Ј. ПОПОВИЋ, велепоседник, Сремска Митровица – члан ЕО 18931904.
Панта ПОПОВИЋ, свештеник, Бачко Петрово Село – члан ЕО 1871.
др Ст. ПОПОВИЋчлан УО 1920.
Стеван ПОПОВИЋ, протојереј, НСад – члан УО 1933.
Стеван В. ПОПОВИЋ, управник Текелијиног завода, Будимпешта – члан ПО 18771879, 1882, 18851889, 1892, 18941904.
Ћира ПОПОВИЋ, трговац и књижар, НСад – члан ЕО 1862, 1863, 1865, 18721875, 1882, 18851887, 1891, 18931903.
Иван ПРОДАНОВИЋ, адвокатски приправник, НСад – члан УО 1925, 1926.
др Јован РАДИВОЈЕВИЋ-ВАЧИЋ, адвокат, Земун – члан ПО 1905, 1907, 19091914.
др Љубомир РАДИВОЈЕВИЋ, лекар, Сремска Каменица – члан ПО 18861896.
др Душан РАДИЋ, професор и директор гимназије у пензији, НСад – члан ПО 1904, 1906, 19091914; перовођа ДСНП 1907; члан УО 1919, 1920.
Ђорђе РАДИЋ, књижевник, уредник „Сеника“ – члан ПО 1862.
Јован РАДИЋ, велепоседник, Суботица – члан ЕО 1905, 1907, 19091914.
Ал. П. РАДОВАНОВИЋ, НСад – члан ЕО 18651868.
Јован РАДОВАНОВИЋ, адвокат, главни фишкал Новосадског магистрата, НСад – члан-заменик ЕО 18671870.
др Јован РАДОНИЋ, библиотекар МС, НСад; професор Београдског универзитета – чланзаменик ПО 19041906.
Новак РАДОНИЋ, сликар, НСад – члан ПО 1862, 18651868, 1883, 18861889.
Коста РАДУЛОВИЋ, трговац, НСад – члан ЕО 1862, 18651868.
Бранко РАЈИЋ, преводилац – почасни члан ДСНП 1867.
Коста РАЈИЋ, адвокат, НСад – члан ПО 18851887.
Ђорђе РАЈКОВИЋ – почасни члан ПО 1865; члан УО 1868.
Јован РАЈКОВИЋ, чиновник, НСад – члан УО 1920,1921.
Пера РАКИЋ, поседник, НСад – члан ЕО 1909, 1910.
Славко РАКИЋ, председник Скупштине Смедеревске области, Вршац – члан УО 1927.
Васа РАНКОВИЋ, НСад – члан ЕО 1862.
Бр. РОЛЕР – члан УО 1920.
др Милан САВИЋ, професор, секретар МС, НСад – члан ПО 18781905, 1909, 1910; члан ЕО 1901; члан УО 1920,1921.
др Јован САВКОВИЋ, апелациони судија, НСад – чланзаменик УО 1921; члан УО 19221924.
Никола П. САВКОВИЋ – члан УО 1920.
Светозар САВКОВИЋ, професор, НСад – чланзаменик ПО 1865, 1866, 1867; члан ПО 1873, 18751906.
Александар САНДИЋ, професор, НСад – чланзаменик ПО 1873, 18751887.
Димитрије САРАЧЕВИЋ, хирург, НСад – члан ЕО 1862, 1863.
др Лаза СЕКУЛИЋ, народноцрквени тајник, Сремски Карловци – члан ПО 18931904, 1906, 1907.
Стеван СЛАВНИЋ, инжењер, НСад – члан ЕО од 1911. до 1914; члан УО 1921.
Васа СТАЈИЋ, професор, историчар и друштвени радник, НСад – члан УО 19201924.
др Јован СТАЈИЋ, градски физикус, Велики Бечкерек – други потпредседник УО 1927.
Никола СТАЈИЋ, трговац, НСад – члан ЕО 1866, 1867.
Душан СТАКИЋ, благајник ДСНП – члан ЕО 19111914, 19181924.
Светозар СТАНКОВИЋ, инжењер, НСад – председник УО 1926, 1927.
Лаза СТАНОЈЕВИЋ, лекар, НСад – начелник ЕО 18811905.
Вел. СТЕФАНОВИЋ, професор, НСад – члан УО 1923, 1924.
Ђорђе СТЕФАНОВИЋ, трговац, НСад – члан ЕО и благајник 1862, 1863.
др Жарко СТЕФАНОВИЋ, градоначелник у пензији, НСад – члан НО 1926.
Љуба СТЕФАНОВИЋ, трговац, НСад – члан ЕО 1868, 1873, 1886, 1887, 1889, 1890, 1893- 1904, 1906-1911; председник ЕО 1907, 1908.
Љубомир СТОЈАДИНОВИЋ, професор и економ, НСад – члан ПО 1862.
Пера СТОЈАДИНОВИЋ, директор штампарије, НСад – члан УО 1924.
др Јефта СТОЈАКОВИЋ, лекар, НСад – члан ПО 1905, 19071914.
Ђура СТОЈКОВИЋ, трговац, НСад – члан ЕО 18791887, 18911897, 1899, 1900.
Светозар СТРАЈИЋ, трговац, НСад – чланзаменик УО 1931, 1932.
Влада СТРАТИМИРОВИЋ, адвокат, НСад – члан ЕО 18791885, 19111914; председник ЕО 1912, 1913; члан УО 19181921.
Дара К. СУБОТИЋ, библиотекар МС, НСад – чланзаменик УО 1927.
Јован СУБОТИЋ, књижевник, Згб – председник ЕО 18691871.
Каменко СУБОТИЋ, новинар, библиотекар Матице српске, НСад – члан УО 1920, 1921, 19241926.
Сава СУБОТИЋ, трговац, НСад – члан ЕО 18611863, благајник ДСНП 1865.
Риста ТЕЛЕЧКИ, НСад – члан ? од 1894.
Јован ТОКАЛИЋ, НСад – књиговођа ДСНП 18941897.
Ђура ТРИФКОВИЋ, лекар и књижевник, НСад – чланзаменик ПО 1907, 1908; председник ПО 19091914, члан УО 19181922,1924.
Александар ТРИФУНАЦ БАТФАНСКИ (ОТ БАТВЕ), велепоседник, Велики Бечкерек – чланзаменик ЕО 18681871; члан ЕО 1886, 1887, 1890, 1892.
Јован ТУРОМАН, професор, НСад – члан ПО 18651868, 1875.
Миладин ТУТОРОВ, бележник, Бачки Брег – члан НО 1923.
др Сима ЋИРИЋ, адвокат, НСад – члан ПО 1905, 19071910.
Стеван ЋИРИЋ, професор и народни посланик, Сремски Карловци – члан УО 1928, 1929, 19311933.
Александар ЋОСИЋ, НСад – књиговођа ДСНП 19111912.
Небојша ЋОСИЋ, срески начелник, Велики Бечкерек – члан УО 1927.
Давид ЋУРЧИЋ, трговац, Будимпешта – члан ЕО 18921903.
Милан ЋУРЧИЋ, трговац, НСад – члан УО 1921.
Никола ЋУРЧИЋ, трговац, НСад – члан УО 19271929.
Коста ХАЏИ млађи, адвокат, правни референ таграрних заједница, НСад – члан УО 19241933.
Антоније ХАЏИЋ, секретар МС и управник СНП – председник ЕО 18691879, 18811885, 18871888, 18901914.
Јован ХАЏИЋ, велики бележник, НСад – члан ПО 1866, 1867.
Илија ХРИСТИЋ, адвокат, НСад – члан ПО 18621867.
Ђорђе ЧАВИЋ, НСад – члан ЕО 1861, 18641865.
Емил ЧАКРА, поседник, НСад – члан ПО 1862, 1865, 1866.
Жарко ЧИПЛИЋ, учитељ, Нови Бечеј члан УО 1927.
Ђорђе ШЕВИЋ, трговац, НСад – члан ЕО и благајник 18621873.
Ђорђе ШИЛИЋ, НСад – књиговођа ДСНП 19131914, 19181921.
др Д. ШОСТАР – члан НО 1926.
др Душан ШПИРТА, лекар, НСад – члан ЕО 19111914.

В. В.