ПАРО Георгиј

ПАРО Георгиј – редитељ (Чачак,  12. IV 1934 – Загреб, 4. V 2018). Основну школу и гимназију завршио је у Карловцу, а студије филозофије и англистике на Филозофском факултету 1961, а потом и позоришну режију на Академији драмске умјетности 1965. у Згбу. Током студија је радио као асистент редитеља и редитељ на Радио-Згбу (1956/57) и као драматург у „Зора- филму“ (1957-1959). У ХНК у Згбу био је стални редитељ од 1959. до 1972. и од 1984. до 1986, док је у сезони 1962/63. био в. д. директора Драме а од 1992. до 2002. управник. Као драматург у загребачкој „Комедији“ радио је од 1976. до 1984. Од 1966. режирао је и предавао на универзитетима у САД (Kansas University, University of California Santa Barbara и University of California San Diego, Pomona College Clareont), а од 1986. до пензионисања, 2004, предавао је као редован професор на Академији драмске умјетности у Згбу. Од 1987. је био уметнички саветник „Јадран-филма“ у Згбу. Током каријере био је уметнички директор и селектор Дубровачког љетнег фестивала и Стеријиног позорја. Режирао је више од 150 представа у Хрватској (Карловац, Згб, Дубровник, Сплит, Осијек, Ријека), а поставио је преко осамдесет представа у позориштима широм Југославије и у иностранству (пособно у САД). Запажен је по иновативним интерпретацијама Крлежиних драма (У агонији, Маскерата, Господа Глембајеви), те драматизацијама и адаптацијама других Крлежиних текстова (Банкет у Блитви, Заставе, Повратак Филипа Латиновића, Ратни дневници). За сцену је адаптирао, драматизовао и приредио многе драме које је и режирао. Постављао је дела како класичних тако и савремених писаца. Режирао је више тв-драма и филмова. Сарађивао је у многим домаћим и иностраним листовима и часопима. За редитељски рад награђен је Наградом града Згба 1959, Стеријином наградом 1969. и 1971, Наградом МЕСС 1972, Назоровом наградом 1973,  Наградом за животно дело „Владимир Назор“ 2007, Наградом „Д. Дујшин” и Наградом Хрватског друштва драмских уметника за уметничко деловање 2009. У СНП режирао драму На дну.

БИБЛ: Ново поглавље у игрању Стерије, Позориште, НСад, 1974, бр. 9, с. 3; Из праксе, Згб 1981, Made in USA, Згб 1990; Theatralia disjecta, Згб 1995; Разговор с Милетићем, Згб 1999; Поспремање, Згб 2010.

ЛИТ: Д. Статкић, Георгиј Паро, Поља, фебруар 1973, бр. 168, с. 13; Ј. Зивлак, Георгиј Паро, Поља, мај 1975, бр. 195, с. 26-27; А-м, Георгиј Паро, у: Г. Паро, Из праксе, Згб 1981; В. Крчмар, Драматизације у времену, НСад 2008, с. 16, 38, 50, 74, 76, 80, 106, 177, 268, 288.

М. Л.