ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА – комедија у 3 чина. Написао: Бранислав Нушић.

Праизвођење 28. XI 1934. истовремено у НП Бгд, ХНК Згб и у НП Бгд – Секција за Дб у НСаду. – Н. Стојановић (Агатон), Р. Павићевић (Танасије), В. Милин (Прока), Е. Казазовић (Трифун), П. Милосављевић (Мића), Ђ. Козомара (Др Петровић), З. Николић (Симка), К. Рајчевић (Сарка), К. Ђорђевић (Гина), Б. Казазовић (Вида), Д. Павићевић (Тетка), Р. Петровић (Даница). – Изведено 8 пута.

Прво извођење у СНП 3. X 1935. у НСаду. Подела узета са плаката представе одржане 18. IV 1936. у Вршцу. – Рд. Д. Марковић, сц. М. Шербан; Н. Стојановић (Агатон), В. Ивановић (Танасије), В. Милин (Прока), Д. Марковић (Трифун), С. Душановић (Мића), Ђ. Козомара (Др Петровић), З. Николић (Симка), И. Душановић (Вида), Р. Ферари (Гина), М. Шекулин (Сарка), З. Ковачевић (Тетка), Р. Петровић (Даница). – Изведено 11 пута.

Прво извођење у НПДб 12. V 1938. у Петровграду. – Рд. Т. Танхофер, сц. М. Шербан; С. Репак (Агатон), Ј. Петричић (Танасије), М. Ајваз (Прока), М. Миљуш (Трифун), В. Савић (Мића), Б. Јовановић (Др Петровић), Р. Кранчевић (Симка), М. Јашекова (Вида), Р. Петровић (Гина), Р. Ферари (Сарка), И. Душановић (Тетка), К. Шербан (Даница). – Изведено 16 пута.

Прво извођење у НПДбС 29. X 1938. у Великој Кикинди. – Рд. А. Верешчагин, сц. М. Шербан; С. Колашинац (Агатон), П. Милосављевић (Танасије), М. Мирковић (Прока), Н. Смедеревац (Трифун), Б. Клајић (Мића), Р. Гојкић (Др Петровић), Н. Нешовић (Симка), Љ. Лазарева (Вида), К. Бабић (Гина), С. Беатовић (Сарка), З. Чокановић (Даница). – Изведено 3 пута.

Премијера у СНП 12. XI 1949. у НСаду. – Рд. Р. Веснић, сц. С. Максимовић; Д. Животић, М. Тошић (Агатон), В. Милин (Танасије), С. Симић (Прока), Н. Митић (Трифун), Ф. Живни (Мића), Р. Шобота (Др Петровић), Р. Кранчевић (Симка), С. Животић, И. Душановић (Вида), С. Перић-Нешић, Б. Белић-Балтић (Гина), Љ. Раваси, С. Тошић (Сарка), Ј. Бјели (Даница). – Изведено 21 пут, глед. 9221.

Премијера у СНП 22. X 1968. у НСаду. – Рд. Д. Мијач, сц. М. Лесковац, к. С. Јатић, пом. рд. М. Бањац; Р. Којадиновић (Агатон), М. Милићевић (Танасије), Драгиша Шокица (Прока), Т. Плескоњић (Трифун), Д. Колесар (Мића), В. Матић (Др Петровић), З. Ђуришић (Симка), Д. Синовчић-Брковић (Вида), М. Бањац (Гина), Ј. Бјели (Сарка), С. Утјешановић, К. Мартинов, В. Милошевић (Даница). – Изведено 29 пута, глед. 13.693.

Премијера у СНП (заједничка представа са „Атељеом 212“) 18. XII 1980. у Бгду, 9. I 1981. у НСаду. Музика: Војислав Костић. – Рд. Љ. Драшкић, пом. рд. А. Трипковић, сц. В. Лалицки, к. Ј. Петровић, клавирска пратња В. Витас, Ј. Лорбек; Д. Стојковић (Агатон), Т. Начић (Танасије), П. Краљ (Прока), В. Животић (Трифун), В. Каћански (Мића), Д. Чавић (Др Петровић), Добрила Шокица (Симка), М. Шијачки-Булатовић (Вида), Ј. Саблић (Гина), Р. Сокић, М. Бањац (Сарка), М. Остојић (Даница), С. Удовички (Покојни Мата). – Изведено 12 пута, глед. 7036.

БИБЛ: Бранислав Ђ. Нушић, Ожалошћена породица, Бгд 1935.

ЛИТ: А-м, Премијера Нушићеве „Ожалошћене породице“, Нови Сад, 1934, бр. 44, с. 3; Г. Ракић, „Ожалошћена породица“, Југословенски дневник, 1934, бр. 244, с. 7; А-м, „Ожалошћена породица“ од Б. Нушића, Југословенски дневник, 1934, бр. 248, с. 4; А-м, „Ожалошћена породица“, Југословенски дневник, 1935, бр. 48, с. 6; А-м, Српско народно позориште почело је са гостовањем у Србобрану, Дан, 1937, бр. 3, с. 4; А-м, Поводом премијере „Ожалошћене породице“, СВ, 11. XI 1949; Б. Ч(иплић), Нушићева „Ожалошћена породица“ на сцени Војвођанског народног позоришта, СВ, 26. XI 1949; В. Поповић, „Ожалошћена породица“ од Нушића, ЛМС, 1949, књ. 364, с. 370; М. Кујунџић, Агатон под папучом, Дневник, 24. X 1968; А-м, Ожалошћена породица, Дневник, 9. X 1969; В. М(иросављевић), Љубица Раваси у улози Симке, Дневник, 11. II 1969; М. Кујунџић, Бивак испред „Виле Маре“, Дневник, 20. XII 1980; Ф. Пашић, Адвокат у гаћама, Вечерње новости, 21. XII 1980; А. Мујчиновић, С(х)уморно, Политика експрес, 22. XII 1980; М. Мишић, Српска комедиографија у пар штосова, Борба, 24. XII 1980; Д. Клаић, Баштенски несташлуци, НИН, 4. I 1981; М. Кујунџић, „Десило се позориште“, Дневник, 13. I 1981; П. Марјановић, И Нушић је воћка чудновата, Политика, 28. I 1981; С. Новаков, „Кучићи“ посвађали директоре, Новости, 8. и 14. II 1981; Д. Кујунџић, Како ожалостити Нушића, Студент, Бгд 18. II 1981.

В. В.