ОТМИЦА САБИЊАНАКА (Der Raub der Sabinerinnen)

ОТМИЦА САБИЊАНАКА (Der Raub der Sabinerinnen) – шаљива игра у 4 чина. Написали: Франц Шентан и Паул Шентан. Прво извођење у Бечу 1885, у нашој земљи 27. IX 1886. у НП Бгд.

Прво извођење у СНП 6. V 1899. у Сремској Митровици. Превео: Михаило Р. Поповић. Подела узета са плаката представе одржане 12. X 1899. у Осијеку. – Рд. Д. Спасић; П. Добриновић (Професор Голвиц), Д. Васиљевићка (Фредерика), С. Бакаловићка (Маријана), З. Добриновићка (Паула), М. Марковић (Др Нејмајстер), М. Хаџи-Динић (Емануило Стризе), Ј. Душановић (Карло Грос), Л. Поповић (Емил Грос), М. Тодосићка (Роза), М. Радошевићева (Августа), А. Ботић (Мајснер). – Изведено 11 пута.

Премијера у СНП 21. VIII 1912. у Меленцима. – Рд. М. Хаџи-Динић; И. Динуловић (Професор Голвиц), Д. Васиљевићка (Фридерика), М. Хрвојевићева (Маријана), Р. Кранчевићка (Паула), Н. Гошић (Др Најмајстер), М. Хаџи-Динић (Емануило Стризе), С. Стефановић (Карло Грос), М. Матејић (Емил Грос), М. Тодосићка (Роза), В. Цвијановићка (Аугуста), Р. Алмажановић (Мајснер). – Изведено 18 пута.

Премијера у СНП 5. X 1921. у Вршцу. – Рд. М. Аћимовић; Р. Павићевић (Мартин Голвиц), А. Аћимовићка (Фредерика), М. Грујићка (Паула), Б. Ђорђевић (Др Најмајстер), К. Рајчевићка (Маријана), М. Аћимовић (Карло Грос), Ј. Харитоновић (Емануело Стризе), М. Рајчевић (Емил Штернек), М. Јелић (Мајснер), Д. Петровићка (Роза), Л. Радосављевићка (Августа). – Изведено 3 пута.

Прво извођење у НП у НСаду 12. I 1923. – Рд. М. Хаџи-Динић; Ј. Стојчевић (Професор Голвиц), Д. Васиљевићка (Фредерика), В. Јовановићка (Маријана), Р. Кранчевићка (Павлија), М. Душановић (Др Најмајстер), М. Хаџи-Динић (Емануило Стризе), Р. Алмажановић (Карло Грос), Стеван Јовановић (Емил Грос), Д. Матејићка (Роза), М. Авировићева (Августа), Л. Лазаревић (Мајснер фамулус). – Изведено 9 пута.

Премијера у СНП 6. II 1936. у Сомбору. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 2 пута.

Прво извођење у ДНП 19. VIII 1942. у Панчеву. – Рд. А. Верешчагин, сц. М. Шербан; М. Јелић (Галвиц), Р. Кранчевићка (Фредерика), М. Миљковићева (Маријана), К. Игњатовићка (Паула), В. Милин (Др Најмајстер), М. Милићевић (Емануел Стризе), С. Савић (Карло Грос), Р. Гојкић (Емил Грос), В. Јелићка (Роза), З. Деспотовићева (Августа), В. Милојевић (Мајснер). – Изведено 9 пута.

ЛИТ: (Ј.) Г(рчић), Отмица Сабињанака, Позориште,  НСад 1900, бр. 22, с. 86-87; А-м, Уторак 1. фебруара „Отмица Сабињанака“, Застава, 5. II 1900; Ј. Грчић, „Отмица Сабињанака“, шаљива игра у 4 чина од Павла Шентана, Браник, 1911, бр. 245, с. 2; А-м, Српско народно позориште, Српство, НСад 1911, бр. 239, с. 2; А-м, У четвртак је давана Шентанова добра и здрава шала „Отмица Сабињанака“, Слога, 1912, бр. 5, с. 4; А-м, Синоћ смо се у позоришту дуго и слатко смијали, Српска ријеч, Сарајево 1912, бр. 51, с. 3; А-м, Српско народно позориште у Сарајеву, Браник, 1912, бр. 4-9, с. 3; А-м, Српско народно позориште, Невен, Суботица 1912, бр. 20, с. 2.

В. В.