ОТЕЛОВ УСПЕХ

ОТЕЛОВ УСПЕХ – лакрдија у 1 чину. Написао: Едмунд Александар Лајтнер.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 7. VII 1903. у Вршцу (са једночинком Доктор Робин). Превео: Милан Матејић. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – М. Хаџи-Динић (Ролер), Д. Матејићка (Шегрт Фриц), Д. Васиљевићка (Газдарица), М. Тодосићка. – Изведено 1 пут.

Прво извођење у НП у НСаду 28. VII 1925, као корисница пензионог фонда Удружења глумаца (са једночинкама Максим Б. Цветковића и Опрости ми). Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 1 пут.

ЛИТ: =, Српско народно позориште у Вршцу, Родољуб, Вршац 1903, бр. 29, с. 2; А-м, Позориште, Нови Сад, 1925, бр. 12, с. 7; А-м, A szinészegyesület jutalom játéka, Délbácska, 1925, бр. 170, с. 3.

В. В.