ОТЕЛО (Othello, the Moor of Venice)

ОТЕЛО (Othello, the Moor of Venice) – трагедија у 5 чинова. Написао: Виљем Шекспир. Прво извођење у Лондону, 1. XI 1604, у нашој земљи 18. III 1875. у ХНК у Згбу.

Прво извођење у СНП 13. X 1884. у Вршцу. Прва четири чина превео: Гига Гершић. Пети чин превео и целу трагедију за српску позорницу удесио: Антоније Хаџић. Подела узета са плаката представе одржане 1. III 1886. у НСаду. – Рд. В. Миљковић; С. Лазић (Дужд од Млетака), А. Милојевић (Брабанцио), С. Кестерчанек (Први сенатор), М. Димитријевић (Други сенатор), М. Петровић (Грацијано), К. Васиљевић (Лодовико), Д. Ружић (Отело), В. Миљковић (Касио), П. Добриновић (Јаго), М. Марковић (Родриго), С. Ђурђевић (Монтано), М. Банић (Официр), Л. Хаџићева (Дездемона), С. Вујићка (Емилија), Д. Николићева (Бјанка). – Изведено 14 пута.

Премијера у СНП 11. I 1895. у Панчеву. – Рд. П. Добриновић; С. Душановић (Дужд од Млетака), А. Лукић (Брабанцио), Ј. Жикић (Први сенатор), Ј. Тодосић (Други сенатор), М. Николић (Грацијано), К. Васиљевић (Лодовико), Д. Ружић (Отело), Д. Спасић (Касио), П. Добриновић (Јаго), М. Марковић (Родриго), Т. Илић (Монтано), С. Стефановић (Официр), С. Бакаловићка (Дездемона), Т. Лукићка (Емилија), Ј. Весићева (Бјанка), С. Стефановић (Гласник са бродова). – Изведено 7 пута.

Премијера у СНП 2. XII 1904. у НСаду. – Рд. Д. Спасић; Ј. Душановић (Дужд од Млетака), А. Лукић (Брабанцио), М. Стефановић (Први сенатор), С. Лијанка (Други сенатор, Грацијано), С. Стефановић (Лодовико), Д. Ружић (Отело), А. Стојановић (Касио), К. Васиљевић (Јаго), М. Марковић (Родриго), М. Матејић (Монтано), Д. Кранчевић (Први официр), Ђ. Маџарић (Други официр), В. Виловац (Трећи официр), С. Стефановић (Гласник), С. Бакаловићка (Дездемона), Т. Лукићка (Емилија). – Изведено 7 пута.

Прво извођење у НП у НСаду 10. X 1919. Подела узета са плаката представе одржане 23. I 1924. у НСаду. – Рд. К. Васиљевић; В. Виловац (Дужд млетачки), Д. Спасић (Брабанцио), Ј. Силајџић (Први сенатор), М. Вебле (Други сенатор), Д. Кременовић (Грацијано), В. Ивановић (Лодовико), М. Ковачевић, к. г. (Отело), М. Душановић (Касио), К. Васиљевић (Јаго), Н. Стојановић (Родриго), Ј. Стојчевић (Монтано), Ј. Силајџић (Први племић), Д. Бајић (Други племић), Љ. Стојчевић (Трећи племић), Г. Миковић (Четврти племић), М. Пашко (Морнар), Д. Дубајић (Први гласник), Д. Кременовић (Други гласник), Р. Кранчевићка (Дездемона), Љ. Јовановићева (Емилија), З. Душановићка (Бјанка). – Изведено 12 пута.

Премијера у СНП 22. IX 1954. у НСаду. Превео: Милан Богдановић. Музика: Борис Папандопуло. – Рд. Ј. Коњовић, сц. С. Максимовић, к. С. Церај-Церић; Б. Татић (Дужд млетачки), Н. Смедеревац (Брабанцио), В. Милин (Први сенатор), Н. Митић (Други сенатор), Л. Богдановић (Грацијано), В. Животић (Лодовико), С. Душановић (Отело), С. Шалајић (Касио), Ђ. Јелисић (Јаго), Ф. Живни (Родриго), С. Протић (Монтано), Ј. Бјели (Дездемона), Љ. Раваси (Емилија), З. Вучинић (Бјанка), А. Ковачевић (Први господин са Кипра), В. Матић (Други господин са Кипра), М. Јовановић (Трећи господин са Кипра), Д. Милосављевић Гула (Четврти господин са Кипра), В. Ивановић (Чиновник у сенату), С. Максић (Гласник са Кипра), Ж. Митровић (Морнар), Ф. Тапавички (Отелов гласник). – Изведено 19 пута, глед. 7357.

БИБЛ: Отело, прев. Гига Гершић и Антоније Хаџић, НСад 1886; Отело, Црнац Млетачки, прев. Светислав Стефановић, НСад 1908, Бгд 1921, 1938.

ЛИТ: А-м, Народно позориште, Српство, Вршац 1884, бр. 23, с. 2; Д. Хајм, Отело, трагедија у пет чинова од Шекспира, превео Н. Н., Отаџбина, НСад 1884, књ. VII, 634-636; А-м, Из позоришта, Садашњост, Кикинда 21. X 1884; – ћ –, Отело, Наше горе лист, Панчево 1885, бр. 11, с. 3; М. С-ћ, Отело“, трагедија у пет чинова, написао Виљем Шекспир, Браник, 1886, бр. 28, с. 3; А-м, Једно успело виђење „Отела“, Наше доба, НСад 1886, бр. 3, с. 3; А-м, Српско народно позориште, Стражилово, НСад 1886, бр. 10, с. 344-345; М. С(ави)ћ, Отело, Позориште, НСад 1886, бр. 52, с. 206-207, бр. 55, с. 219, бр. 56, с. 223; -О-, „Отело“, Позориште, НСад 1887, бр. 45, с. 203; А-м, Српско народно позориште у доњем граду, Die Drau, Осијек 26. XI 1893; А-м, О приказаној представи – трагедији у 5 чинова „Отело“, Стража, НСад 22. III 1895; А-м, Српско народно позориште, Застава, 1895, бр. 41, с. 2; Ј. Храниловић, „Отело“, Позориште, НСад 1904, бр. 30, с. 154-155; Л. (Марковић) М(ргу)д, „Отело“, трагедија у пет чинова, написао Виљем Шекспир, Браник, 1904, бр. 260, с. 3; А-м, Премијера у позоришту, Застава, 1921, бр. 21, с. 2; А-м, О представи „Отело“ од Шекспира, Јединство, 1921, бр. 545, с. 2; Ђ. П., „Отело“, Застава, 1921, бр. 63, с. 3; Д. Б-ћ, „Отело“, Јединство, 1922, бр. 733, с. 3; С. Лањи, Отело на новосадској сцени, НС, 1954, бр. 86-87, с. 3; С. Берберски, И трећа неуспела премијера у Новом Саду, НС, 1954, бр. 83-89, с. 2; Д. Савковић, Незаборавне представе, Дневник, 16. VII 1954.

А. К.