ОТАЦ (Fadern)

ОТАЦ (Fadern) – трагедија у 3 чина. Написао: Аугуст Стриндберг. Прво извођење у Копенхагену, 14. I 1887, у нашој земљи 16. XI 1909. у СНГ Љубљана.

Прво извођење у Н-Оп 10. III 1934. у Сплиту. Превео: Јосип Кулунџић. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 1 пут.

Прво извођење у НПДб 13. IX 1936. у НСаду. – Рд. Т. Танхофер, сц. М. Шербан; Ј. Мартинчевић, к. г., Д. Билуш (Капетан), Љ. Драгић-Мартинчевић (Лаура), М. Петровић (Берта), С. Бурја (Доктор Естермарк), М. Аврамовић (Пастор), З. Николић (Дадиља), В. Савић (Нејд), Ц. Јакелић (Момак). – Изведено 9 пута.

БИБЛ: Отац, прев. Јосип Кулунџић, Згб 1921.

ЛИТ: А-м, Народно позориште Дунавске бановине гостује са успехом у Крагујевцу, Дан, 1936, бр. 249, с. 3; (ex), „Отац“ од Стриндберга и Фодорова „Матура“ у режији Томислава Танхофера, Покрет, НСад 1937, бр. 2, с. 2; А-м, Стриндбергов „Отац“ на новосадској сцени, Дан, 1937, бр. 3, с. 3; М. Хћ, Аугуст Стриндберг: Отац, Суботичке новине, 21. IV 1937, А-м, Strindberg: Apa, Hiradó, Петровград 25. VI 1937.

А. К.