ЧИКИНА КУЋА (Дядюшкина квартира)

ЧИКИНА КУЋА (Дядюшкина квартира) – комедија у 3 чина. Према комаду Карла Лауфса Ein toller Einfall, написао: Иван Иљич Мјасницки. Прво извођење у Москви, 1890/91, у нашој земљи 5. X 1894. у НП Бгд.

Прво извођење у СНП 26. VI 1895. у Руми. Превео: Јанко Веселиновић. – Рд. П. Добриновић; М. Николић (Галкин), К. Жикићка (Агнија Петровна), Д. Весићева (Наташа), М. Марковић (Гранитов), Ј. Тодосић (Свистунов), Ј. Душановић (Передовиков), Д. Спасић (Вихрев), Љ. Душановићка (Ваљницка), С. Стефановић (Хијацинтов), П. Добриновић (Бобриков), Д. Васиљевићка (Настасија Ивановна), З. Ђуришићева (Марица), Д. Барјактаровић (Судски извршитељ, Скалкин), Т. Илић (Петар), Д. Туцаковићева (Лиза). – Изведено 23 пута.

Премијера у СНП 3. IV 1910. у Сомбору. – Рд. Д. Спасић; Р. Спиридоновић (Галкин), М. Тодосићка (Агнија Петровна), О. Освалдова (Наташа), М. Матејић (Гранитов), К. Васиљевић (Свистунов), М. Хаџи-Динић (Передовиков), С. Стефановић (Вихрејев), Д. Матејићка (Ваљницка), Д. Кранчевић (Хијацинтов), П. Добриновић (Бобриков), Д. Васиљевићка (Настасија Ивановна), Р. Кранчевићка (Марица), Б. Николић (Судски извршитељ), Ј. Антонијевић (Скалкин), Б. Савић (Петар), М. Филиповићка (Лиза). – Изведено 14 пута.

Прво извођење у НП 27. V 1919. у НСаду. Подела узета са плаката представе одржане 25. И 1923. у НСаду. – Рд. К. Васиљевић; Р. Алмажановић (Галкин), К. Виловац (Агнија Петровна), В. Јовановићка (Наташа), Стеван Јовановић (Григорије Сергејевич), М. Душановић (Свистунов), К. Васиљевић (Передовиков), Ј. Стојчевић (Вихрев), Д. Матејићка (Ваљницка), В. Ивановић (Хијацинтов), М. Хаџи-Динић (Бобриков), Д. Васиљевићка (Настасија Ивановна), Р. Кранчевићка (Марица), В. Виловац (Судски извршитељ), М. Пашко (Скалкин), С. Савић (Петар), М. Авировићева (Лиза). – Изведено 11 пута.

Премијера у СНП 25. X 1922. у НСаду. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 2 пута.

Прво извођење у НПДбС 30. I 1941. у Крагујевцу. – Рд. П. Шебешћен; Р. Спиридоновић (Галкин), Н. Стимићева (Агнија Петровна), З. Андрићка (Наташа), Р. Гојкић (Гранитов), П. Шебешћен (Свистунов), М. Мирковић (Передовиков), В. Милин (Вихрев), З. Чокановићева (Ваљницка), Ф. Живојевић (Хијацинтов), С. Савић (Бобриков), А. Мајценовићка (Настасија Ивановна), З. Деспотовићка (Марица), Т. Тасић (Судски извршитељ), Ј. Јукић (Скалкин), Л. Делић (Петар), М. Гојкићка (Лиза). – Изведено 2 пута.

Прво извођење у НПДб 4. II 1941. у НСаду. – Рд. А. Верешчагин, сц. М. Шербан; Н. Стојановић (Галкин), И. Душановићка (Агнија Петровна), М. Бомбардели (Наташа), Г. Николић (Гранитов), Б. Станојевић (Свистунов), М. Милићевић (Передовиков), С. Цвитковић (Вихрев), Д. Петковићева (Ваљницка), А. Маслов (Хијацинтов), М. Ајваз (Бобриков), М. Верешчагина (Настасија Ивановна), Р. Петровићева (Марица), М. Гајчин (Судски извршитељ), С. Пашалић (Скалкин), Б. Варађан (Петар), М. Кајтас (Лиза). – Изведено 4 пута.

ЛИТ: Ј. Хр(аниловић), „Чикина кућа“, комедија у три чина од И. И. Мјасницког, превео са руског Ј. Веселиновић, Браник, 1896, бр. 33, с. 1; Ј. Хр(аниловић), Чикина кућа, Позориште, НСад, 1896, бр. 34, с. 134-135; А-м, Српско народно позориште, Невен, Суботица, 1904, бр. 6, с. 89; (Ј.) Г(рчић), Чикина кућа, Позориште, НСад, 1905, бр. 6, с. 22-23; А-м, У среду 15. марта дата је руска комедија „Чикина кућа“, Слога, Сомбор, 1906, бр. 12, с. 3; А-м, „Чикина кућа“, Застава, 1919, бр. 110, с. 3; А-м, „Чикина кућа“ од Мјасницког, Јединство, 1919, бр. 33, с. 3; Зд., Позориште, Банатски гласник, Велики Бечкерек, 1922, бр. 105, с. 1; А-м, „Чикина кућа“, Застава, 1923, бр. 55, с. 2; Цицерон, „Чикина кућа“ у Новом Саду, Нови Сад, 1927, бр. 12, с. 3, Л. Дотлић, „Чикина кућа“ од И. И. Мјасницког, Дан, 1941, бр. 33, с. 7.

В. В.