ОРЛОВИЋ Петар

ОРЛОВИЋ Петар – возач, шеф Возног парка (Плоча-Грачац, 18. IV 1943 – Раковац, 18/19. II 1989). Завршио је осмогодишњу школу и два разреда саобраћајне школе са испитом за квалификованог возача. У СНП је дошао из Туристичког предузећа „Путник“ 25. VIII 1980. и у њему радио до смрти.

Р. Б.