ОРКЕСТАР

ОРКЕСТАР

 

Василиана АДАМ, виола (Драгашани, Румунија, 1. I 1956 – ), музичка академија, у СНП од 4. VIII 1980. до 4. VIII 1981.

Јожеф АЈТАИ, виолина (Кањижа, 7. III 1955 – ), два разреда средње музичке школе, у СНП од 18. X 1973. до 17. V 1974.

Бранислав АКСИН (в)

Гаврило АНИКА, виолончело (Нови Сад, 2. VII 1934 – Нови Сад, 29. IV 1999), средња музичка школа и музичка академија, у СНП од 1. IV 1965. до 31. VIII 1969. и надаље, по потреби, у хонорарном својству.

Соња АНТУНИЋ, флаута (Копер, Словенија, 5. VI 1962 – ), музичка академија, у СНП од 1. II 1985. до 15. XII 1996.

Злата АРМАЦКИ, виолина (Суботица, 15. III 1954 -), први степен музичке академије, у СНП од 11. XI 1974. до 5. I 1978.

Моника БАБИЋ, виолина (Сремска Митровица, 10. V 1964 – ), средња школа усмереног образовања, у СНП од 1. XI 1983. до 31. VIII 1989.

Васа БАКИЋ, флаута (Велики Гај, 1. VI 1916 – ?), шест разреда основне школе и војна музичка школа, у СНП од 1. VI 1950. до 31. VIII 1953.

Геза БАЛАЖ, виолина (Нови Сад, 8. VIII 1939 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. IX 1957. до 27. III 1962. и од 17. XI 1962.

Јо БАЛАЖ, тромбон (Вац, Мађарска, 28. III 1944 – ), музичка академија, у СНП од 16. VIII 1967. до 15. VIII 1969.

Рудолф БАЛАЖ, кларинет (Нови Сад, 1. XI 1962 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. IX 1985.

Наташа БАЛИНОВИЋ, виола (Нови Сад, 6. VI 1962 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. IX 1985. до 17. VIII 1992.

Јосип БАЛИНТ, виола (Нови Сад, 28. VI 1956 – ), средња музичка школа, у СНП од 11. IX 1976. до 20. III 1979. и од 2. II 1981. до 4. V 1982.

Имре БАЛОГ, флаута (Темерин, 5. IX 1914 – ?), шест разреда основне школе, у СНП од 1. IX 1949. до 1. I 1951.

Јене БАРАЊАИ, виолина (Нови Сад, 14. VIII 1944 – ), средња музичка школа, у СНП од 3. X 1964. до 31. VIII 1970. и од 26. I 1972. до пензионисања, 5. IX 2001.

Јулка БАРАЊАИ-ЈОЈИН-ВАРГА, контрабас (Србобран, 14. III 1948 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. XII 1968. до пензионисања, 6. IV 2012.

Рудолф БАРАЊИ (в)

Елена БАРБУ-ДОРОБАЦ (Dorobaţ), харфа (Фокшани, Вранча, Румунија, 1. VIII 1955 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. III до 31. VIII 1986.

Љубица БАЋАНОВИЋ, харфа (Београд, 31. XII 1923 – Нови Сад, ?. II 1999), музичка академија, у СНП од 1. IX 1966. до 31. III 1974.

Стјепан БАШИЋ, кланирет (Славонски Брод, 12. X 1955 – ), средња музичка школа, у СНП од 15. IX 1978. до 6. VII 1982. и од 10. VI 1983. до 31. VIII 1994.

Тибор БЕРГЕЛ, тромбон (Србобран, 28. XI 1950 – Нови Сад, 14. II 2006), средња музичка школа, у СНП од 1. XI 1975. до 12. X 1976. и од 15. IX 1977. до 31. XII 1980.

Јанко БИЖИЋ, обоа (Окучани, Хрватска, 1910 – ?), војна музичка школа и шест разреда средње музичке школе, у СНП од 1. IX 1953. до 1. IX 1954.

Александар БИКИЋ, флаута (Шајкаш, 9. III 1915 – ?), четири разреда војне музичке школе, у СНП од 1. XII 1946. до 30. IX 1950.

Север БЛАГА, виолина (Ковин, 6. II 1907 – ?), четири разреда основне школе и војна музичка школа, у СНП од 1. XII 1948. до 31. VIII 1952.

Ћирило БОГДАНОВИЋ, флаута (Београд, 11. IV 1932 – ), војна музичка школа, у СНП од 1. III 1957. до 31. VIII 1959. и од 1. I 1960. до 15. VIII 1968.

Срећко БОГИЋ, флаута (Сплит, 1. XI 1912 – ?), војна музичка школа, у СНП од 1. IX 1954. до 9. XII 1972.

Александар БОГНАР, кларинет (Темерин, 2. II 1915 – ?), пет разреда основне школе и четири разреда средње музичке школе, у СНП од 1. VIII 1947. до 31. VIII 1953.

Атила БОДОР, виола (Унгвар, Мађарска, 12. IV 1944 – ), први степен музичке академије, у СНП од 1. IX 1967. до 15. VIII 1968.

Јосип БОДРИЧ, хорна (Суботица, 24. XII 1929 – Нови Сад, 1. IX 1986), седам разреда основне школе и два разреда средње музичке школе, у СНП од 16. VIII 1971. до 15. VIII 1972. и од 20. IX 1972. до смрти.

Киро БОЖИНОВСКИ, флаута, у СНП хонорарно од 1. II 1953. до 31. VIII 1953.

Карољ БОЛДИЖАР, труба (Мужља, Зрењанин, 19. VIII 1951 – ), први степен музичке академије, у СНП од 1. II 1973. до 10. XII 1975. и од 15. XI 1976. до 28. II 1977.

Лајош БОЛДИЖАР, хорна (Стара Моравица, 9. XI 1942 – ), средња музичка школа, у СНП од 12. X 1965. до 15. VIII 1966.

Иван БРУЧИЋ, у СНП хонорарно у сезони 1945/46.

Карољ БУРАИ, кларинет (Фекетић, 9. XII 1952 – ), музичка академија, у СНП од 1. IV 1978. до 12. IX 1979. и од 14. VIII 1980.

Ева БУРЈАН-ВЕРЕБЕШ, виолина (Суботица, 19. IX 1957 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. IX 1976. до пензионисања, 30. IX 2011.

Винко ВАЛЕЧИЋ (в)

Никола ВАЛЕЧИЋ,  (Окић, 1930 – ), у СНП од 7. VI 1955. до 31. VIII 1956.

Јосип ВАЊИЧЕК, виолина (Млада Болеслав, Чехословачка, 1901 – ?), у СНП од 1. IV 1953. до. 31. VIII 1957.

Ђула ВАРГА, виолина (Нови Сад, 7. XII 1947 – ), два разреда средње музичке школе, у СНП од 8. X 1968. до 31. I 1972. и од 16. VIII 1972. до 31. VII 1973.

Имре ВАРГА, виолина (Темерин, 27. IV 1931 – ), основна школа, у СНП од 29. XII 1949. до 15. X 1950. и од 15. XII 1950. до 31. VIII 1951.

Јожеф ВАРГА, виола (Панчево, 13. IX 1955 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. XI 1975. до 8. X 1979.

Марија ВАРГА, виолина (Темерин, 27. XI 1929 – ?), четири разреда грађанске школе, у СНП од 1948. до 30. XI 1950.

Миклош ВАРГА, виолина (Нови Сад, 30. VIII 1937 – ), основна школа и три разреда средње музичке школе, у СНП од 1. IX 1954. до 25. II 1957, од 1. III 1959. до 30. IX 1969. и од 8. XII 1969. до пензионисања, 30. VI 1987.

Мирко ВДОВИЋ, флаута (Крапина, Хрватска, 8. XII 1929 – ?), Војно-музичко училиште ЈНА, у СНП од 1. IX 1959. до 30. IX 1965.

Пал ВЕРЕБЕШ, виола (Нови Сад, 4. IX 1959 – ), средња музичка школа, у СНП од 19. IX 1979. до 8. I 1983. и од 15. XII 1983. до 10. I 1989.

Карољ ВИРАГ, виолончело (Нови Сад, 2. IX 1919 – Нови Сад, априла 1950), један разред гимназије, у СНП од 1. I 1946. до априла 1950.

Људевит ВИРАГ, контрабас (Панчево, 9. VI 1920 – ?), средња музичка школа, у СНП од 22. VIII 1962. до 31. I 1965.

Јоаким ВИСЛАВСКИ, хорна (Нови Сад, 9. VI 1952 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. IX 1973. до пензионисања, 29. XII 2014.

Миран ВИХЕР (в)

Никола ВЛАДУ, виолина (Вршац, 22. V 1913 – ?), четири разреда основне школе, у СНП од 1. IX 1959. до 30. IX 1959.

Божидар ВУКАШИНОВИЋ, контрабас (Свилајнац, Србија, 10. V 1914 – ?), војна музичка школа и средња музичка школа, у СНП од 15. XI 1951. до 9. IX 1953.

Антон ВУКОВИЋ, виолина (Петроварадин, 29. V 1911 – ?, ? VII 1993), шест разреда музичке школе, у СНП од 1. IX 1954. до 31. VIII 1971.

Бранислав ВУКОВИЋ, виолина (Шабац, 5. IV 1935 – ), средња економска школа, средња музичка школа и музичка академија, у СНП од 1. IX 1963. до 15. VIII 1965.

Васа ВУЧКОВИЋ, виолина (Стара Пазова, 22. XI 1910 – Нови Сад, 8. II 1976), правни факултет, у СНП хонорарно од 1. XI 1947. до 31. VII 1948.

Јосип ГАБОР, виолина (Бачко Градиште, 4. IX 1929 – ?), седам разреда основне школе, у СНП од 1. IX 1954. до 15. VIII 1961. и од 1. VI 1973. до 15. XI 1976.

Розалија ГАБОР, виолина (Бечеј, 27. III 1951 – ), средња музичка школа, у СНП од 11. III 1971. до 30. XI 1972.

Ђорђе ГАВРИЛОВИЋ, виола (Београд, 7. IV 1923 – Нови Сад, 25. X 2009), два разреда гимназије и војна музичка школа, у СНП од 1. IX 1952. до 31. VIII 1983.

Золтан ГАЈДОШ, корепетитор (Нови Сад, 28. II 1961 – Нови Сад, 18. IX 2021), средња музичка школа, у СНП од 12. X 1982. до 20. VII 1983. и од 1. X 1984, до смрти.

Димитрије ГАЈИЋ, виола (Шабац, 11. V 1924 – Нови Сад, 2. II 1959), основна школа, у СНП од 1. IX 1954. до 2. II 1959.

Станојло ГАЈИЋ, кларинет (Шабац, 28. VII 1929 – Нови Сад, 27. IX 2008), средња музичка школа и први степен музичке академије, у СНП од 1. IX 1956. до пензионисања, 2. IX 1994.

Евгенија ГЕНЧЕВА, виолончело (Софија, Бугарска, 14. X 1945 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. VI 1984. до 22. X 1984.

Иван ГЕОРГИЈЕВ, хорна (Видин, Бугарска, 24. IX 1933 – ), средња музичка школа, у СНП од 16. VIII 1965. до 31. X 1965.

Рудолф ГЕРЛИХ, виолина (Мар. Хармесдорф, Аустрија, 13. IX 1906 – ?), у СНП од 1. I 1953. до 30. VI 1957.

Маргарета ГОБОР, фагот (Апатин, 1940 – ), средња музичка школа, у СНП од 10. X 1960. до 15. VIII 1962.

Рудолф ГОДЕЦ, виолина (Грац, Аустрија, 10. X 1919 – ?), четири године Школе уметничког занатства у Грацу, у СНП од 1. IX 1948. до 31. VII 1949.

Олга ГРУЈИЋ, корепетитор (Бечеј, 14. VIII 1961 – ), средња музичка школа, у СНП од 28. VIII 1984. до 31. X 1984.

Јожеф ГУБИК, флаута (Сента, 25. VIII 1945 – ), музичка академија, у СНП од 1. IX 1981. до 31. VIII 1984.

Адам ГУТВАЈН, виолина (Фекетић, 23. VII 1941 – ), средња музичка школа и музичка академија, у СНП од 1. X 1962. до 15. VIII 1966. и од 16. XII 1969. до пензионисања, 30. VI 1987.

Марија ГУТВАЈН-ГАБОР, виолина (Бечеј, 4. VIII 1949 – ), средња музичка школа, у СНП од 16. VIII 1968. до 12. I 1982.

Андреи ДАЖДИУ, виола (Ечка, 7. III 1961 – ), средња музичка школа, у СНП од 26. VIII 1985. до 29. II 1988.

Стеван ДАРВАШ, контрабас (Стари Бечеј, 10. VIII 1906 – Суботица, 1975), средња музичка школа, у СНП од 16. IX 1959. до 15. VIII 1965.

Асим ДЕЛИБЕГОВИЋ, виолина (Тузла, 6. I 1959 – ), музичка академија, у СНП од 15. XII 1979. до 5. IX 1980.

Љиљана ДИМИТРИЈЕВИЋ, харфа (Београд, 21. VIII 1952 – ), музичка академија, у СНП од 16. I 1978. до 4. I 1979.

Владимир ДОБРОВСКИ, контрабас, у СНП хонорарно од 1. IX 1957. до 30. VI 1965.

Мирослав ДОЈКОВ, виолина (Зрењанин, 16. VII 1946 – ), први степен музичке академије, у СНП од 17. IX 1974. до 30. XI 1975.

Зоран ДУНЂЕРСКИ, виолина (Нови Сад, 21. II 1952 – ), Државни конзерваторијум у Москви, у СНП од 1. II 1980. до 30. XI 1981.

Зора ДУШАНОВИЋ, виолина (Печуј, Мађарска, 21. II 1908 – ?), музичка академија, у СНП од 1. IX 1945. до 31. VII 1952.

Никола ЂИРЛИЋ, флаута (Каштел Стари, 4. V 1914 – ?), у СНП од 1. VIII 1952. до 31. VIII 1955.

Лазар ЂУКИЋ, обоа (Шид, 2. XI 1907 – ?), музичка академија, у СНП од 1. VIII 1948. до 30. IV 1963.

Феликс ЂУКИЋ, кларинет (Баја, Мађарска, 7. X 1947 – ), музичка академија, у СНП од 13. XI 1972. до 15. VIII 1974.

Имре ЂУРАКИ, виолина (Темерин, 1. VII 1952 – ), средња музичка школа и музичка академија, у СНП од 1. X 1971. до 10. XI 1972. и од 1. IX 1979. до пензионисања, 20. VII 1991.

Јосип ЂУРИН, хорна, у СНП хонорарно у сезонама 1972/73. и 1973/74.

Ђорђе ЂУРИЋ, виола (Зрењанин, 13. I 1959 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. XI 1979. до 6. I 1982. и од 22. XII 1982. до 31. I 1985.

Антон ЕБЕРСТ (в)

Маријан ЕГИЋ (в)

Неџип ЕМИНОВИЋ, виолина (Лесковац, 22. IX 1958 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. II 1980. до 8. I 1984. и од 17. XII 1984. до 18. IX 1988.

Јожеф ЕРДЕЉИ, виолина (Зрењанин, 21. V 1933 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. X 1971. до 30. IX 1972.

Јанош ЕРИ, виолина (Пачир, 26. IV 1939 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. X 1961. до 15. VIII 1962.

Ћира ЕРНОИЋ, у СНП хонорарно у сезони 1945/46.

Терезија ЖАДАЊИ-ЋУКОВИЋ, виолина (Мали Иђош, 18. V 1937 – ), средња музичка школа и први степен музичке академије, у СНП од 1. IX 1962. до 30. IX 1966. и од 16. VIII 1968. до пензионисања, 26. II 1998.

Стеван ЖИГА, виолина (Суботица, 26. II 1940 – ), шест разреда ниже музичке школе, у СНП од 1. IX 1963. до 31. X 1964, од 1. XII 1965. до 5. III 1970. и од 16. VIII 1970. до 15. VIII 1972.

Трандафир ЖУРЖОВАН, виола (Делиблато, 5. II 1924 – Делиблато, 6. II 2011), учитељска школа и војна музичка школа, у СНП хонорарно у сезонама 1955/56. и 1956/57.

Бранко ЗДЈЕЛАР, труба (Винковци, 24. III 1931 – ), војна музичка школа, у СНП од 20. IV 1960. до 15. VIII 1961.

Михајло ЗИЛИХ, хорна (Суботица, 26. IX 1925 – ?), средња музичка школа и први степен музичке академије, у СНП од 16. VIII 1965. до 30. XI 1969.

Адолф ЗУПАНЦ, виолончело (Љубљана, 4. I 1914 – ?), средња грађанска школа и војна музичка школа, у СНП од 1. XI 1962. до 31. V 1967.

Карло ИЖАК (в)

Геза ИЛИЈА, тромбон (Зрењанин, 21. I 1955 – ), музичка академија, у СНП од 1. XII 1980. до пензионисања, 29. X 2012.

Мирјана ИЛИЋ-СТАНЧИЋ, обоа (Доњи Товарник, 31. I 1950 – ), први степен музичке академије, у СНП од 7. X 1974. до пензионисања, 12. X 2015.

Јосип ИШТОК, хорна (Нови Сад, 28. II 1935 – ), гимназија и средња музичка школа, у СНП од 1. I 1961. до 15. VIII 1961. и од 1. V 1963. до 15. VIII 1965.

Иван ЈАНЧИКИЋ, виолина (Нови Сад, 14. III 1921 – ?), гимназија, у СНП од 1. XI 1950. до 31. VIII 1951. и од 1. V 1952. до 15. VIII 1963.

Маћеј ЈЕЗЈЕРСКИ, хорна (Скорзиско, Пољска, 31. V 1939 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. V 1983. до 31. XI 1983.

Драго ЈЕЛАВИЋ, обоа (Инђија, 13. VII 1956 – ), музичка академија, у СНП од 15. IX 1981. до 5. I 1983. и од 21. XII 1983.

Јанош ЈО, кларинет (Тоткомлош, Мађарска, 19. VIII 1946 – ), средња музичка школа, у СНП од 20. IX 1967. до 15. VIII 1968.

Божидар ЈОВАНОВИЋ, контрабас (Осијек, 8. I 1922 – ?), средња музичка школа, у СНП од 1. IX 1959. до 31. XII 1965.

Иван ЈУРЕЦ, хорна (Дуго Село, Хрватска, 4. XI 1921 – ?), четири разреда средње музичке школе, у СНП од 1. IX 1951. до 20. VII 1983.

Стеван КАЗИМИЋ, фагот (Сомбор, 25. XI 1954 – ), средња музичка школа и музичка академија, у СНП од 15. IX 1978. до 25. IX 1979. и од 11. IX 1980.

Маргита КАКОЊИ, виолина (Сатмар, Мађарска, 27. VI 1944 – ), први степен музичке академије, у СНП од 16. VIII 1970. до 15. VIII 1972.

Алберт КАТАРИВАС, удараљке, у СНП хонорарно у сезони 1974/75.

Алојз КАУЧИЋ, обоа (Горња Радгона, Словенија, 24. IV 1913 – ?), средња музичка школа, у СНП од 1. IX 1953. до 31. VIII 1954. и од 16. VIII 1960. до 15. VIII 1963.

Емилијан КАЧИНА, флаута, у СНП хонорарно од 1. II 1946. до 15. IX 1946.

Калман КЕКЕЊИ, виолина (Нови Сад, 24. IX 1939 – ), шест разреда ниже музичке школе, у СНП од 1. IX 1961. до 8. III 1962.

Михаило КЕЛБЛИ (в)

Золтан КЕНДЕРЕШИ, виола (Зрењанин, 11. XII 1962 – ), средња музичка школа, у СНП од 26. VIII 1985. до 31. XII 1989.

Ђула КЕЊЕРЕШ, обоа (Кечкемет, Мађарска, 24. VIII 1946 – ), музичка академија, у СНП од 1. X 1968. до 15. VIII 1974.

Јанош КЕЊЕРЕШ, фагот (Кечкемет, Мађарска, 4. XI 1939 – ), музичка академија, у СНП од 25. IX 1965. до 15. VIII 1973.

Лајош КЕСЕГИ, обоа (Србобран, 15. VIII 1910 – Нови Сад, 10. IV 1975), војна музичка школа, у СНП од 1. IX 1945. до 15. VIII 1965.

Јене КЕЧКЕШ, фагот (Сента, 9. VII 1908 – ?), основна школа, у СНП од 1. XII 1945. до 25. IV 1963.

Карл КНАЈП, флаута (Зрењанин, 21. VII 1942 – ), музичка академија, у СНП од 1. IX 1970. до 31. X 1974.

Јосип КОВАЧ, виола, концертмајстор (Темишвар, Румунија, 2. IV 1925 – ?), средња музичка школа и једна г. музичке академије, у СНП од 1. VI 1954. до 30. IX 1958, од 1. XI 1958. до 31. VIII 1959, од 6. I 1966. до 22. V 1966. и од 1. IX 1970. до 30. IV 1984.

Мирко КОВАЧ, виолончело (Суботица, 25. XII 1931 – ), војна музичка школа, у СНП од 1. X 1963. до 15. VIII 1965. и од 1. X 1976. до 10. III 1980.

Нандор КОВАЧ, виолина (Нови Сад, 20. XI 1947 – ), два разреда средње музичке школе, у СНП од 2. IX 1967. до 31. VIII 1970.

Ружица КОВАЧ, виолина (Куманово, Македонија, 14. VII 1939 – ), средња музичка школа и музичка академија, у СНП од 1. X 1966. до 15. X 1969.

Ференц КОВАЧ, контрабас (Мирковац, Бели Манастир, Хрватска, 8. IV 1955 – ), машинско-техничка школа, у СНП од 1. XII 1981. до 31. VIII 1989.

Шандор КОВАЧ, виола (Нова Црња, 7. II 1945 – ), средња музичка школа, у СНП од 3. IX 1964. до 30. XI 1966.

Светозар КОВАЧЕВИЋ (в)

Стјепан КОСТА, удараљке (Беч, Аустрија, 13. V 1892 – ?), Конзерваторијум у Бечу, у СНП од 15. XI 1945. до 1. XI 1950. и хонорарно од 1. IX 1957. до 15. VII 1968.

Мартин КРАУТХАКЕР, труба (Братонци, Мурска Собота, Словенија, 19. X 1912 – Нови Сад, 14. II 1977), војна музичка школа, у СНП од 1. I 1951. до 31. V 1967.

Звонимир КРСТИЋ, контрабас (Плавна, 10. I 1953 – Ратково, 26. XI 2020), средња музичка школа, у СНП од 10. IX 1977. до пензионисањa 10. I 2018.

Радојко КУЗМАНОВИЋ, тромбон, у СНП хонорарно од 10. XII 1962. до 30. VI 1963.

Ирена КУНСТ, виола (Нови Сад, 21. XI 1918 – ?), четири разреда гимназије, у СНП од 1949. до 31. VIII 1951.

Фрањо КУРИНА, виола (Хоргош, 1912 – ?), пет разреда основне школе, у СНП од 1. IX 1954. до 31. VIII 1955.

Андрија ЛАЗАР, виолина (Нова Црња, 20. IV 1900 – ?), музичка школа, у СНП 1947.

Драгомир ЛАЗАРЕВИЋ, фагот (Борча, 11. XII 1921 – Нови Сад, 12. VI 1990), Војна музичка школа у Вршцу, у СНП од 1. IX 1962. до 7. III 1977.

Ђула ЛАКАТОШ, виолина (Оџаци, 1. II 1943 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. IX 1971. до 30. XI 1973.

Имре ЛАКАТОШ, виолина (Нови Сад, 4. VI 1959 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. IX 1980. до 6. VII 1983. и од 1. VIII 1984. до 14. XI 1999.

Павле ЛАКАТОШ, виолина (Суботица, 8. IX 1939 – ), три г. средње музичке школе, у СНП од 1. IX 1957. до 15. VIII 1961.

Атила ЛАСЛО, удараљке (Клуж, Румунија, 2. XII 1961 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. XI 1983. до 1. XII 2000.

Петер ЛАСЛО, контрабас (Зрењанин, 19. XI 1912 – ?), средња музичка школа, у СНП од 1. VIII 1947. до 31. VIII 1951. од 1. II 1952. до 31. VIII 1953, од 1. X 1954. до 31. VIII 1955. и од 1. IX 1963. до 31. III 1977.

Тибор ЛАСЛО, виолина, концертмајстор (Суботица, 25  IX 1946 – ), музичка академија, у СНП од 27. IX 1965. до 30. VI 1966. и од 16. X 1971. до 14. IX 1974.

Ференц ЛАСЛО, виолина (Нови Сад, 7. III 1955 – ), основна и средња музичка школа, у СНП од 1. IV 1973. до 31. XII 1973.

Фрања ЛАСЛО, виолина (Зрењанин, 1937 – ), у СНП од 1. III 1962. до 30. VI 1962.

Лаура ЛЕВАИ-АКСИН, флаута (Суботица, 21. III 1962 – ), средња музичка школа, у СНП од 20. X 1980. до 31. I 1981. и од 1. VII 1984. до 30. IX 1986.

Валтер ЛЕШАНЦ, харфа, у СНП хонорарно од 7. X 1953. до 13. X 1953.

Рудолф ЛЕШНИК, виолина (Марибор, Словенија, 23. III 1914 – ?), војна музичка школа, у СНП од 1. IX 1953. до 15. VIII 1961.

Јосип ЛУКЕНИЋ, кларинет (Зрењанин, 1930 – ), у СНП од 1. IX 1955. до 31. VIII 1956.

Емина ЛУКИН, виолина (Темишвар, Румунија, 12. IX 1963 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. IV 1985. до 31. VIII 1986.

Миомир МАКСИМЧЕВ, виола (Зрењанин, 13. III 1955 – ), средња музичка школа и музичка академија, у СНП од 16. X 1980. до 31. XII 1981.

Илона МАЛУШЧИК, виолина (Нови Сад, 7. VIII 1947 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. IX 1967. до 31. XII 1968.

Томислав МАНЕВСКИ, виолончело (Битољ, Македонија, 25. III 1956 – ), музичка академија, у СНП од 1. XI 1983. до 2. II 1985.

Јулио МАТИЋ, корепетитор (Херцег Нови, Црна Гора, 1937 – ), музичка академија, у СНП хонорарно од 1. XI 1960. до 30. VI 1961.

Димитрије МАРКОВИЋ, виолина (Крагујевац, 16. X 1914 – ?), војна музичка школа, у СНП од 1. VI 1946. до 30. XI 1961.

Дубравко МАРКОВИЋ, труба (Сарајево, 24. V 1942 – ), у СНП од 16. VIII 1970. до 15. VIII 1971.

Иван МАРУШЕВИЋ (в)

Барна МАТЕ, флаута (Сентандреја, Мађарска, 14. III 1945 – ), гимназија и музичка академија, у СНП од 1. IX 1968. до 15. VIII 1969.

Мирко МАТОШИН, контрабас, војна музичка школа, у СНП од 1. IX 1953. до 31. VIII 1954.

Ладислав МЕНЕШИ, хорна (Ада, 18. IV 1910 – ?), пет разреда основне школе, један разред грађанске школе и војна музичка школа, у СНП од 1. XII 1945. до 15. VIII 1965.

Ибрахим МЕРЏИЋ, хорна (Сарајево, 16. IX 1933 – ), средња музичка школа, војна музичка школа, музичка академија и факултет политичких наука, у СНП од 1. III 1961. до 15. VIII 1962.

Петар МЕСАРОШ, труба (Јазово, 11. V 1914 – ?), четири разреда основне школе, четири разреда грађанске школе и средња музичка школа, у СНП од 7. XII 1945. до 15. VIII 1968.

Анте МИЛАЧИЋ, труба (Биоград на мору, Хрватска, 1934 – ), музичка академија, у СНП од 23. VI 1958. до 15. VII 1960.

Драган МИЛКОВ, контрабас (Нови Сад, 6. II 1954 – ), гимназија, у СНП од 17. IX 1974. до 15. I 1977.

Антоније МИЛОШЕВИЋ, кларинет (Крагујевац, 15. IV 1910 – ?), војна музичка школа, у СНП од 1. II 1955. до 31. XII 1965.

Милош МИЛОШЕВИЋ, флаута (Сплит, Хрватска, 4. V 1920 – ?), докторат правног факултета и диплома филозофског факултета, у СНП од 1947. до 1948.

Никола МИЛОШЕВИЋ, фагот (Београд, 26. X 1922 – Нови Сад, 6. XI 1978), четири разреда основне школе, два разреда грађанске школе и војна музичка школа, у СНП од 16. IX 1954. до 31. VII 1977.

Зоран МУЛИЋ (в)

Станимир МУНЋАН, у СНП од 15. XII 1945. до 31. VII 1946.

Иштван НАЂ, виолина (Суботица, 24. II 1937 – ), музичка академија, у СНП од 1. X 1966. до 15. VIII 1967.

Јанош НАЂ, труба (Нови Сад, 10. VIII 1949 – ), средња музичка школа, у СНП од 16. VIII 1972. до пензионисања, 30. IX 2012.

Фрања НАЂ, виолина (Кула, Бачка, 5. V 1896 – ?), средња музичка школа, у СНП од 1. XII 1950. до 31. VIII 1954.

Драгана НАНИЋ-ОГЊЕНОВИЋ, фагот (Нови Сад, 1. I 1947 – ), музичка академија, у СНП од 16. VIII 1973. до пензионисања, 30. XII 2012.

Лудвиг НЕМЕЧЕК, труба (Београд, 20. XII 1923 – Нови Сад, 8. V 1997), средња музичка школа, у СНП од 16. IX 1964. до 15. VIII 1966. и од 11. IX 1968. до 26. V 1980.

Предраг НИКОЛИЋ, труба (Београд, 11. V 1942 – ), први степен уметничке академије, у СНП од 20. IX 1969. до 31. V 1970.

Слободан НОВАКОВИЋ, флаута (Бања Лука, 26. II 1960 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. VI 1981. до 22. VII 1982.

Архангело НОВНЕЛО, виола (Бари, Италија, 1912 – ?), у СНП хонорарно од 1. IX 1953. до 31. VIII 1954.

Ђула ОЛАХ (в)

Шандор ОЛАХ, тромбон (Темерин, 24. XI 1929 – ?), четири разреда средње музичке школе, у СНП од 1. IX 1959. до 15. IX 1979.

Велимир ПАВЛОВИЋ (в)

Раденко ПАВЛОВИЋ, виолина (Чачак, 26. VII 1905 – ?), у СНП од 1. IX 1953. до 30. IV 1963.

Ђанфранко ПАЗЕЛО, обоа (Ферара, Италија, 1. XI 1928 – ?), музички конзерваторијум, у СНП од 15. I 1955. до 31. VIII 1955. и од 16. VIII 1968. до 15. VIII 1974.

Иштван ПАЛИНКАШ, хорна (Сента, 30. V 1942 – Мишелук, Сремска Каменица, 23. III 2022), музичка академија, у СНП од 1. X 1968. до 31. I 1982. и од 1. II 1983. до пензионисања, 21. VIII 2002.

Оскар ПАНДИ (в)

Срећко ПЕЈИЋ, виолончело (Ужице, 4. IV 1930 – ), четири разреда музичке школе, у СНП од 1. IX 1960. до 15. VIII 1962.

Анушка ПЕЈОВИЋ, корепетитор (Малоле Бен, Француска, 20. X 1964 – ), средња музичка школа, у СНП од 26. VIII 1985. до 31. VIII 1988.

Андраш ПЕНЗЕШ, виолина (Сегедин, Мађарска, 10. VI 1942 – ), у СНП од 1. IX 1960. до 16. VIII 1961.

Станислав ПЕРДАН, труба (Шкедењ, Трст, Италија, 4. V 1914 – ?), војна музичка школа, у СНП од 1. IX 1953. до 3. XI 1971.

Маријана ПЕРИЋ, виолончело (Призрен, 2. VI 1961 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. XI 1985. до пензионисања, 11. IX 2007.

Димитрије ПЕРЛИЋ, виолина, у СНП 1946.

Агнеш ПЕРЧЕВИЋ, виолина (Нови Сад, 26. IX 1964 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. IX 1985. до 31. III 1986.

Зоран ПЕТКОВИЋ, контрабас (Перућац, Србија, 1. XII 1955 – ), гимназија, у СНП од 19. IV 1981. до 15. VIII 1982.

Филип ПЕТРОВ, виолина (Софија, Бугарска, 20. III 1935 – ), музички конзерваторијум, у СНП од 19. VI 1964. до 8. IV 1968.

Јован ПЕТРОВИЋ, виолина (Крушедол, Срем, 30. XI 1909 – ?), четири разреда основне школе, у СНП од 1. X 1949. до 30. IV 1950. и од 1. VIII 1953. до 31. VIII 1954.

Тодор ПЕТРОЊЕ (в)

Фердинанд ПИЖЕТА, контрабас (Ладањ, Хрватска, 11. V 1914 – ?), војна музичка школа, у СНП од 1. X 1952. до 30. IX 1959.

Јулије ПИШЛАР (в)

Станислав ПИШЛАР, виолончело (Винковци, 2. I 1936 – Нови Сад, 7. III 2012), средња музичка школа, у СНП од 1. IX 1960. до 15. VIII 1962. и од 1. IX 1967. до пензионисања, 22. IV 1994.

Никола ПОПОВ (Сканданско, Благојевград, Бугарска, 8. XI 1905 – ?), средња музичка школа, у СНП хонорарно од 1. IX 1964. до 15. VIII 1965.

Марко ПРИКИДАНОВИЋ, виола (Бачалмаш, Мађарска, 16. VI 1928 – ?), војно музичко училиште, у СНП од 26. III 1973. до 3. II 1979.

Звонимир ПРОСЕНИК, контрабас (Бјеловар, Хрватска, 1. VIII 1916 – ?), у СНП од 16. VIII 1962. до 15. VIII 1963.

Бранко ПУГАР, кларинет (Копривница, 12. XII 1927 – Нови Сад, 26. VI 1978), војна музичка школа, у СНП од 1. X 1961. до смрти.

Владимир ПУШКАШ, обоа (Нови Сад, 24. IV 1959 – ), гимназија, у СНП од 9. I 1981.

Ђорђе РАДОВНИКОВИЋ, тромбон (Сплит, 13. III 1949 – ), средња музичка школа и виша поморска школа, у СНП од 1. X 1979. до 15. X 1979.

Паун РАДОСАВЉЕВИЋ, виолина (Шабац, 10. IV 1893 – ?), основна школа, три разреда гимназије и музичка школа, у СНП од 1945. до 1. XI 1950.

Стеван РАДОСАВЉЕВИЋ, хорна (Зрењанин, 10. IV 1922 – Крк, Хрватска, 31. VIII 1984), војна музичка школа и музичка академија, у СНП од 1958. до 1960.

Драги РАНЂЕЛОВИЋ, виолончело (Бивоље, Крушевац, 22. XI 1960 – ), у СНП од 1. I 1986. до 10. IV 1989.

Верослав РАНЧИЋ, харфа (Алексинац, 4. VI 1936 – ), музичка школа, у СНП од 16. VIII 1960. до 15. VIII 1961.

Јован РАЦ (в)

Рудолф РЕБ, виолина (Бечеј, 15. V 1956 – ), средња музичка школа, у СНП од 19. IV 1981. до 24. XII 1984.

Маргита РЕПАЦ, флаута (Суботица, 10. III 1946 – ), музичка академија, у СНП од 1. IV 1977. до 6. XI 1979.

Франц РЕСНЕР, виолина (Берн, Швајцарска, 9. IX 1927 – ?), у СНП од 22. IX 1948. до 1950.

Андрија РИТЕР, виолина (Вуковар, 20. X 1901 – ?), пет разреда основне школе, музику учио приватно, а затим у средњој музичкој школи, у СНП од 1. I 1951. до 15. VIII 1967.

Леополд РИХНОВСКИ, контрабас (Требић, Чехословачка, 13. XI 1891 – ?), у СНП хонорарно од 1. X 1952. до 31. VII 1953.

Олгица САВИН, флаута (Зрењанин, 1. III 1950 – ), средња музичка школа и виша педагошка школа, у СНП од 1. IX 1973. до 2. IX 1974.

Риста САВИЋ, тромбон (Ниш, 14. I 1917 – ?), војна музичка школа, у СНП од 1. XI 1957. до 31. III 1964.

Ласло САЈКО, кларинет (Будисава, 23. X 1941 – ), учитељска школа и средња музичка школа, у СНП од 16. VIII 1963. до 30. XI 1966.

Људевит СЕДЛАЧЕК (в)

Стеван СЕКУЛИЋ, виола (Бачко Градиште, 13. V 1923 – ?), средња музичка школа, у СНП од 1. XI 1955. до 15. VIII 1963.

Александар-Шандор СЕНАШИ, корепетитор (Нови Сад, 13. V 1920 – Нови Сад, 24. XII 1985), два разреда грађанске школе и четири г. музичког конзерваторијума, у СНП од 16. IV 1973. до 10. XII 1974.

Карло СЕНАШИ (в)

Ладислав СЕНАШИ, виолина (Нови Сад, 10. I 1918 – ?), четири разреда грађанске школе и средња музичка школа, у СНП од 1. IV 1973. до 31. VII 1980.

Милан СЕНКОВИЋ, труба (Беочин, 15. I 1956 – Беочин, 21. IV 2016), средња музичка школа, у СНП од 1. XI 1979. до превременог пензионисања, 15. IX 2007.

Радомир СИБИНОВИЋ, кларинет, у СНП од 1. IX 1952. до 28. II 1955.

Јанош СИЛАЂИ, контрабас (Јеременовци, Банат, 12. XII 1936 – Нови Сад, 6. VI 1994), средња музичка школа и музичка академија, у СНП од 1. IX 1965. до смрти.

Ђорђо СИЛАНИ, виола (Трст, Италија, 1918 – ?), у СНП хонорарно од 1. XI 1954. до 31. VIII 1955.

Антон СИЛБЕРХОЛЦ, контрабас (Рума, 10. XII 1893 – ?), четири разреда основне школе и војна музичка школа, у СНП од 1. X 1946. до 1. XI 1950.

Ева СИТАР, виолина (Будимпешта, Мађарска, 12. I 1943 – ), средња музичка школа, у СНП од 14. IX 1968. до 26. IX 1968.

Катарина СКЕНДЕРОВИЋ-СУВАЧАРЕВ, флаута (Нови Сад, 19. I 1949 – ), средња музичка школа и први степен музичке академије, у СНП од 18. VIII 1969. до 23. IV 1981.

Михаил СКИБА, виолончело (Видин, Бугарска, 21. VIII 1935 – ), средња музичка школа, у СНП од 16. X 1968. до 31. VIII 1969.

Фрањо СКУХАЛО, у СНП 1949.

Никола СРДИЋ, кларинет (Београд, 2. VI 1952 – ), музичка академија, у СНП од 1. XI 1975. до 15. IX 1976.

Силвија СТАН, виолина (Фоскани, Румунија, 17. VIII 1960 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. IX 1985. до 31. VIII 1986.

Предраг СТАНИЋ, виолина (Сарајево, 14. XI 1936 – ), први степен музичке академије, у СНП од 1. IX 1966. до 4. IX 1967.

Миладин СТАНОЈЕВИЋ, удараљке (Готовуша, Србија, 18. III 1950 – ), пет разреда основне школе, у СНП од 1. XI 1975. до 14. XI 1975.

Саша СТЕВАНОВИЋ, флаута (Нови Сад, 19. VI 1961 – ), средња музичка школа, у СНП од 26. VIII 1985.

Домнита-Мариана СТОЕНЕСКУ, виолончело (Букурешт, Румунија, 18. XI 1949 – ), музичка академија, у СНП од 1. X 1983. до 6. X 1983.

Будимир СТОЈАНОВИЋ, контрабас (Мраморак, Ковин, 13. XI 1952 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. XI 1982. до 31. VIII 1987.

Марко СТОКАНОВИЋ (в)

Мирјана СУБОТИН, флаута (Нови Сад, 29. VI 1952 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. XI 1975. до 24. XII 1976.

Ћезидио СУЗИНИ, виола (Пескара, Италија, 20. IV 1916 – ?), музички конзерваторијум, у СНП хонорарно од 1. IX 1961. до 30. IX 1964.

Ратко ТАСЕВСКИ, кларинет (Куманово, Македонија, 7. VIII 1939 – ), музичка академија, у СНП од 16. VIII 1965. до 26. IX 1966.

Махмут ТАХИРОВИЋ, хорна (Бијељина, БиХ, 25. X 1940 – ), музичка академија, у СНП од 1. IX 1976. до 7. XII 1976.

Дарко ТИКВИЦКИ, флаута (Суботица, 10. V 1955 – ), музичка академија, у СНП од 1. II 1980. до 4. IV 1982. и од 10. III 1983. до 30. IX 1984.

Хрвоје ТИКВИЦКИ, виолончело (Суботица, 30. IV 1952 – ), музичка академија, у СНП од 15. II 1981. до 1. X 1990.

Живојин ТОДОРОВИЋ, тромбон (Крагујевац, 2. VIII 1921 – ?), војна музичка школа, у СНП од 16. IX 1947. до 15. VIII 1965.

Ђула ТОЛ, виолина (Бечеј, 12. II 1959 – ), основна школа, у СНП од 19. X 1982. до 4. IX 1983.

Антон ТОТ (в)

Клаудија ТОТ, виолончело (Осијек, Хрватска, 4. II 1927 – ?), музичка академија, у СНП хонорарно у сезони 1946/47.

Добривоје ТОШИЋ, војна музичка школа, у СНП од 1. IX 1953. до 30. XI 1953.

Левче ТРАЈКОВСКИ, хорна (Кладник, Кичево, Македонија, 18. XII 1941 – ), први степен музичке академије, у СНП од 16. VIII 1965. до 23. IX 1967.

Павел ТУДОР, труба (Печинеага, Румунија, 29. VII 1927 – ?), гимназија, у СНП од 1. X 1981. до 30. VI 1984.

Милун ЋУКОВИЋ, обоа (Радоња, Србија, 5. I 1935 – Нови Сад, 6. X 2018), средња музичка школа, у СНП од 1. V 1958. до пензионисања, 26. II 1998.

Борислав УРОШЕВИЋ, удараљке (Голубац, Србија, 10. VI 1911 – Нови Сад, 13. XI 1997), војна капелничка школа и средња музичка школа, у СНП од 1. I 1958. до 30. IX 1970.

Чаба ФАРКАШ, фагот (Клуж, Румунија, 18. XI 1941 – ), музичка академија, у СНП од 1. II 1983. до 31. VIII 1986.

Шандор ФЕЈЕШ, туба, удараљке (Кањижа, 12. VIII 1926 – Нови Сад, 12. IV 1988), шест разреда основне школе и војна музичка школа, у СНП од 1. VII 1953. до 31. XII 1984.

Јурије Николајевич ФЕТКОВСКИ, труба (Тифлис, Русија, 6. I 1894 – ?), четири разреда гимназије и грађанска школа, у СНП од 1. VIII 1947. до 1. VI 1952.

Фердинанд ХАНЛ, виолина (Фонсдорф, Аустрија, 31. XII 1887 – ?), музичка школа и четири разреда гимназије, у СНП од 1. X 1945. до 30. IV 1954. и хонорарно од 1. V 1954. до 15. VII 1956.

Тибор ХАРТИГ (в)

Хасан ХАСАНОВИЋ, виолина (Лесковац, 26. I 1923 – ?), пет разреда гимназије и средња музичка школа, у СНП од 1. XI 1951. до 31. VIII 1954.

Петер ХАТВАЊИ, удараљке (Бачка Топола, 29. VI 1920 – ?), војна музичка школа и средња музичка школа, у СНП од 1. XI 1945. до 31. VIII 1969.

Макс ХЕБЛИНГ, виолина (Беч, Аустрија, 26. IX 1902 – ?), пет разреда основне школе, четири разреда средње музичке школе и музичка академија, у СНП од 21. VI 1948. до 31. XII 1970.

Ђерђ ХЕРБЕРТ, хорна (Вемено, Мађарска, 21. VIII 1942 – ), средња музичка школа, у СНП од 7. X 1967. до 15. VIII 1969.

Ђорђе ХЕРЦЕНБЕРГЕР, туба (Нови Сад, 21. III 1926 – Београд, ?), четири разреда основне школе, у СНП од 10. IX 1977. до 31. VIII 1978.

Роберт ХЕРЦЕНБЕРГЕР, виолина (Суботица, 28. VI 1962 – ), први степен музичке академије, у СНП од 16. III 1985.

Стеван ХОЛОВИЋ, хорна (Бачка Топола, 13. VII 1925 – ?), један разред средње музичке школе, у СНП од 1. IX 1961. до 15. VIII 1963.

Карољ ХОРВАТ, концертмајстор (Суботица, 14. V 1950 – ), музичка академија, у СНП од 21. IX 1977. до 19. IX 2001.

Ласло ХОРВАТ, виола (Сушак, код Ријеке, 19. VI 1934 – ), средња музичка школа „Исидор Бајић“ у НСаду, Музичка академија у Бгду (1961), у СНП хонорарно од 1962. до 1969.

Бранко ХОУФ, тромбон (Загреб, Хрватска, 14. VI 1924 – Нови Сад, 24. XI 1980), музичка академија, у СНП од 16. VIII 1966. до смрти.

Фрања ХОШЕК, виолина, у СНП хонорарно у сезонама 1945/46. и 1946/47.

Исмет ХУСЕИНОВИЋ, виолина (Ниш, 30. XII 1938 – ), музичка академија, у СНП од 1. IV 1973. до 30. IX 1993.

Фрањо ЦВИТАНОВИЋ, виолончело (Сарајево, БиХ, 18. V 1908 – ?), у СНП од 1. IX 1953. до 31. VIII 1954. и од 1. IX 1955. до 15. VIII 1960.

Шандор ЦЕЛЕР, тромбон (Србобран, 9. II 1949 – ), средња музичка школа и први степен музичке академије, у СНП од 16. VIII 1969. до 30. XI 1974.

Драган ЦИЦОВИЋ, флаута (Калиновик, БиХ, 18. XII 1955 – ), средња музичка школа, у СНП од 15. IX 1978. до 15. IX 1979.

Иван ЧУКЉАШ, тимпани (Нове Плавце, Бјеловар, Хрватска, 31. XII 1934 – Нови Сад, 5. IX 2002), четири г. војног музичког училишта, у СНП од 16. VIII 1969. до 30. IX 1983.

Бела ШАРКЕЗИ, виолина (Сомбор, 16. IV 1920 – ?), четири разреда основне школе и један разред средње музичке школе, у СНП од 1. X 1950. до 31. V 1951. и од 1. IX 1955. до 31. VIII 1956.

Марија ШАУЛА, корепетитор, у СНП од 1. IX 1945. до 31. X 1946.

Обрен ШЕВАРЛИЋ, хорна (Гроцка, Србија, 24. II 1912 – Нови Сад, ?, VIII 1993), војна музичка школа, у СНП од 1. I 1947. до 31. III 1967.

Јосип ШЕН, виолина (Зрењанин, 25. I 1924 – ?), средња музичка школа, у СНП од 1. II 1951. до 31. V 1951, од 1. IX 1967. до 30. VI 1968. и од 1. IX 1969. до 30. VI 1970.

Франц ШИНДЛЕР, кларинет (Клајн Моран, Аустрија, 14. I 1907 – ?), у СНП хонорарно од 1. IX 1953. до 31. X 1956.

Даница ШКРБИНЦ, виолончело (Нови Сад, 1. VI 1957 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. X 1980. до 14. IV 1981.

Кармело ШКРБИНЦ, тимпани (Љубљана, 15. I 1910 – Нови Сад, 15. VI 1957), војна музичка школа, у СНП од 1. IX 1953. до смрти.

Олга ШЛЕМЕНДЕР-БАНОВЧАНИН, обоа (Нови Сад, 7. I 1951 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. I 1974. до пензионисања, 31. X 2009.

Фрања ШПЕС, тромбон (Марибор, Словенија, 8. XI 1907 – ?), два разреда занатске школе, у СНП 1949.

Ерне ШУРАЊИ, хорна (Јањина, 27. VIII 1953 – ), средња музичка школа, у СНП од 1. II 1982. до 10. IV 2000.

Ј. М. и В. В.