ОПРОСТИ МИ

ОПРОСТИ МИ – шала у 1 чину. Написао: Иван Иљич Мјасницки.

Прво извођење у нашој земљи у НП у НСаду 25. VII 1925, као корисница пензионог фонда Удружења глумаца (са једночинкама Максим Б. Цветковића и Отелов успех). Превео: Милован Глишић. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 1 пут.

ЛИТ: А-м, Позориште, Нови Сад, 1925, бр. 12, с. 7; А-м, A szinészegyesület jutalom játéka, Délbácska, 1925, бр. 170, с. 3.

В. В.