ОН И ОНА (Er und sie)

ОН И ОНА (Er und sie) – шаљива игра у 1 радњи. Написао: Карл Мајзл. Прво извођење у Бечу, 1816.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 20. VII 1862. у НСаду (са једночинком Пијаница). Превео: Јован Ристић Бечкеречанин. – Д. Ружићка (Флора), Д. Ружић (Фронтен). – Изведено 33 пута.

БИБЛ: Он и она, Панчево, 1881.

ЛИТ: А-м, Србско народно позориште, Н. Сад. 20. VII 1862. г. „Он и она“, Даница, 1862, бр. 21, с. 347; А-м, Петак 20. јул: „Пијаница“ и „Он и она“, драмска маленкост у једној радњи, Јавор, 1862, бр. 21, с. 168; А-м, Србско народно позориште, Вршац, 8. VI 1865. „Он и она“, Даница, 1865, бр. 27, с. 431; А-м, Србско народно позориште, Матица, 1865-66, бр. 3, с. 69; А-м, Српско народно позориште, Матица, 1865-66, бр. 25, с. 596; А., Гостовање Српског народног позоришта, Србија, Бгд 1867, бр. 44, с. 2.

В. В.