ОЧЕВИ И ДЕЦА (Pozytyvni)

ОЧЕВИ И ДЕЦА (Pozytyvni) – комад у 4 чина. Написао Јузеф Нажимски. Прво извођење у Кракову, 7. V 1872.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 2. VI 1894. у Старом Бечеју. Превео: Никола Рајко Манојловић. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 1 пут.

ЛИТ: W. Kot, Dramat polski na scenach chorwackich i serbskich do roku 1914, Kraków 1962, с. 80.

В. Кт