ЧЕСТИТАМ

 ЧЕСТИТАМ – шаљива игра у 1 чину, с певањем. Написао: Коста Трифковић. Музика: Аксентије Максимовић.
Прво извођење у СНП 21. III 1871. у Панчеву. – Н. Недељковић (Стева Грабић), Ј. Маринковићка (Мара), Д. Ружић (Спира Грабић), К. Савићева (Софка), Н. Рашић (Јоаким Сапун). – Изведено 11 пута.
Премијера у СНП 10. X 1874. у Сремској Митровици (са једночинкама Лек од пуница и Љубавно писмо). – Н. Недељковић (Стева Грабић), Ј. Маринковићка (Мара), Д. Ружић (Спира Грабић), Л. Хаџићева (Софка), П. Добриновић (Јоаким Сапун). – Изведено 2 пута.
Премијера у СНП 9. XII 1876. у Сомбору. – А. Сајевић (Стева Грабић), М. Рајковићка (Мара), С. Рајковић (Спира Грабић), Б. Хаџићева (Софка), Н. Рашић (Јоаким Сапун). – Изведено 11 пута.
Премијера у СНП 9. IV 1895. у НСаду. – Рд. П. Добриновић; Ј. Тодосић (Стева Грабић), Т. Лукићка (Мара), П. Добриновић (Спира Грабић), Д. Васиљевићка (Софка), Ђ. Бакаловић (Јоаким Сапун). – Изведено 4 пута.
Премијера у СНП 6. VII 1898. у НСаду (са једночинком Шоља теја). – Рд. А. Лукић; Ј. Тодосић (Стева Грабић), Т. Лукићка (Мара), А. Лукић (Спира Грабић), Д. Васиљевићка (Софка), Ђ. Бакаловић (Јоаким Сапун). – Изведено 5 пута.
Премијера у СНП 12. III 1914. у Сомбору. – Б. Николић (Стева Грабић), С. Ленска (Мара), Т. Стојковић (Спира Грабић), Р. Кранчевићка (Софка), Ј. Цвијановић (Јоаким Сапун). – Изведено 2 пута.
Премијера у СНП 25. VIII 1932. у Смедереву. Архива СНП не располаже плакатом. Није познати ни један учесник представе. – Изведено 1 пут.
Прво извођење у ДНП 15. IX 1943. у Панчеву (са једночинкама Љубавно писмо и Школски надзорник и беседом Луке Дотлића о К. Трифковићу, по заједничким називом Трифковићево вече). – Рд. Ј. Путник, сц. В. Ребезов, дир. Х. Маржинец; М. Јаснић (Коста Трифковић), М. Симић (Стева Грабић), М. Миљковић (Мара), С. Савић (Спира Грабић), Љ. Животићева (Софка), М. Мирковић (Јоаким Сапун). – Изведено 5 пута.
БИБЛ: Коста Трифковић, Честитам, НСад 1872.
ЛИТ: А-м, Српско народно позориште, Застава, 1872, бр. 7, с. 3; #, Суботица 31. 3. „Честитам“, шаљива игра, Застава, 1881, бр. 3, с. 3; С. М., Честитам. Мила. Пола вина пола воде, Позориште, НСад 1882, бр. 34, с. 135; М. С(ави)ћ, Трифковићево вече, Браник, 1886, бр. 22, с. 3; Ј. Храниловић, „Честитам“, шаљива игра у 1 чину од Косте Трифковића, Јавор, 1892, бр. 9, с. 139–141; Ј. Грчић, „Честитам“ од Косте Трифковића, Браник, 1895, бр. 39, с. 2; А-м, Српско народно позориште, Будућност, Вршац 1896, бр. 51, с. 1; А-м, У суботу 19. фебруара била је свечана представа у прославу успомене на Косту Трифковића, Застава, 22. II 1900; (Ј.) Г(рчић), Свечана представа у прославу успомене на Косту Трифковића: „Честитам“, „Француско-пруски рат“, „Љубавно писмо“, Позориште, НСад 1900, бр. 33, с. 130–131; А-м, Српско народно позориште, Браник, 1908, бр. 40, с. 2; А-м, У среду, 2. априла приказана су три мања комада и то:  „Љубавно писмо“ од К. Трифковића; „Честитам“ од К. Трифковића“; „Кнез Иво од Семберије“ од Б. Нушића, Слога, Сомбор 1908, бр. 15, с. 10.

В. В.