ЧЕПРЕГИ Ференц (Ferenc Csepreghy)

ЧЕПРЕГИ Ференц (Ferenc Csepreghy) – мађарски драмски писац (Салка, Мађарска, 12. VIII 1842 – Геберздорф, код Бајерна, Немачка, 6. II 1880). Као млад човек, столарски калфа, почео је да игра у аматерским позоришним дружинама, па и да пише – најпре мање сцене а затим целе позоришне комаде. Усавршивши занат у Бечу, отворио је своју столарску радионицу, мада је његов комад Мађарски момци у Бечу (Magyár fiúk Bécsben) већ тада успешно игран у НП у Пешти. Занат је морао оставити, разболевши се од туберкулозе 1872. Последње г. живота посветио је драми и постао један од најпопуларнијих позоришних писаца. Примљен је за секретара НП (Némzeti szinház) у Пешти. У ранијим драмама, Потоп (Vízözön) и Краљ Саул (Saul Király), полазећи од библијских тема, задире у питања савремености. Најпознатији његови комади, Жуто ждребе (Sárga csikó) и Црвени буђелар (Piros bugyelláris), спајају искуства драматургије криминалистичког жанра са класичним народским комадима. Имали су незапамћен успех. Ч. се успешно опробао и у драматизацијама дêла Жила Верна (Михаил Строгоф, Пут око света, Пут на Месец). Сва његова дела грађена су изузетно живо, са безмало филмским променама на сцени, што је, без сумње, доприносило њиховој популарности. Разигран хумор и сатирични акценти, природан таленат усавршен самообразовањем и личном праксом у позоришту, домишљатост у избору тема, учинили су Ч. писцем чија се популарност дуго није гасила, па ни данас није сасвим пресахнула. У београдском НП Црвени буђелар је изведен 1895. Публика га је примила, изводио се и идућих сезона све до 1908, мада је код критике овај репертоарски потез рђаво прошао („Српски преглед“, „Дело“). У СНП је 4. XII 1927, у Вршцу, извођен Царев гласник Жила Верна. Подаци нису сачувани, ни плакат, тако да се не може са сигурношћу тврдити да је употребљена Ч. драматизација Михаило Строгоф.

ЛИТ: I. Póth, A magyar népszínmű a szerb színpadon, Budapest

1981, с. 119-123.

Б. Кв