ЧЕЈИЋ Борислав

ЧЕЈИЋ Борислав – глумац. Ступио је у СНП септембра 1949, али је убрзо умро.