НЕ ШЕТАЈ СЕ ГОЛА (Mais n’te promène donc pas toute nue!) – водвиљ.

НЕ ШЕТАЈ СЕ ГОЛА (Mais n’te promène donc pas toute nue!) – водвиљ. Написао: Жорж Фејдо. Прво извођење у Паризу, 25. XI 1911.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 19. VI 1932. у НСаду. Преводилац непознат. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 2 пута.

В. В.