КОСТИЋ Десанка

КОСТИЋ Десанкаредактор превода. Заједно са Сојом Јовановић (в) редиговала је превод Владете Драгутиновића (в) комада Позабави се Амелијом (Occupe-toi d’Amélie), који је, у режији Соје Јовановић, у СНП премијерно изведен 14. V 1965.