ЧАЈКОВСКИ Модест Иљич (Модест Ильич Чайковский)

ЧАЈКОВСКИ Модест Иљич (Модест Ильич Чайковский) – руски драмски писац и оперски либретиста (Алапајев, Русија, 13. V 1850 – Москва, 15. I 1916). Написао је неколико драма (Један дан у Петрограду. Предрасуде). Аутор је и историјског „мистерија“ Катарина Сијенска, прилично конвенционалне фреске живота XIV века у Италији. За брата, чувеног композитора Петра Иљича (в), написао је либрето за опере Пикова дама и Јоланта. Аутор је и братовљеве биографије – Живот Петра Иљича Чајковског. У СНП је 1959. извођена њихова Пикова дама.

Б. Р.