МУЛИЋ Вељко

МУЛИЋ Вељко – технички директор СНП (Черевић, 24. V 1919 – Нови Сад, 6. V 1999). Завршио је средњу грађевинску школу у НСаду и до рата је радио у Градском поглаварству у НСаду учествујући као сценограф и луткар у новосадском Луткарском позоришту (о чему пише „Дан“ 1940/41). За време Другог светског рата активно је учествовао у покрету отпора, а после рата био је запослен у Покрајинском одбору Народног фронта у НСаду, одакле је 1. VIII 1946. дошао за шефа Техничке службе у СНП и у њему остао до 31. VII 1947. Затим је радио као дизајнер у „Декору“, „Пропаганди“ и „Рекламу“, па у Новинско-издавачком предузећу „Дневник“ у НСаду као фоторепортер и технички уредник. Поново се запослио у СНП 1. VI 1954. и у њему остао до 31. XII 1956, када се вратио у „Дневник“ за техничког и ликовног уредника и у њему остао до пензионисања, 31. XII 1978. Опремио је велик број књига. Током рада у СНП показао је изузетан смисао за организацију Техничке службе.

ЛИТ: З. Ђерић и Љ. Динић, Позориште лутака у Новом Саду / Оснивање, НСад 2014.

Р. Б.