МУЦИЋ Драган

МУЦИЋ Драган – историчар књижевности и позоришта (Загвозд, Херцеговина, 5. III 1932 – Осијек, 23. II 1992). Од детињства је живео у Осијеку. Књижевност је студирао у Згбу, НСаду и Бгду, а докторирао је у Згбу (1970) са темом из театрологије. Радио је као професор на Педагошкој академији у Осијеку. Члан Друштва хрватских књижевника био је од 1968. Писао је поезију (збирке песама Мелодије срца, 1952, и Човјек, птице и звијезде, 1964), есеје, критике и студије из историје театра. Како му је главна преокупација у истраживањима било осјечко ХНК, тако се подробно бавио и везама новосадског и осјечког позоришта и посебно заједничким Н-Оп (1928-1934). Уврштен је у едицију Slavonica. Славонска књижевност у 100 књига (Винковци 1994).

БИБЛ: Гостовања и представе Српског народног позоришта из Новог Сада у Осијеку и Славонији до оснивања Осијечког хрватског народног казалишта 1907. године, Ревија, Осијек, 1967, бр. 4 (56 стр.);  Хрватско казалиште у Осијеку 1907, Осијек 1967; Ликови, сцена, креације, Осијек 1969; Матица хрватска у Осијеку: 1960-1970, Осијек 1971; Крлежа и Осијек, Осијек 1979; Првих четрдесет година. Хрватско народно казалиште у Осијеку 1907-1941, Осијек 2010.

В. В.