МРОЖЕК Славомир (Slawomir Mrožek)

МРОЖЕК Славомир (Slawomir Mrožek) – пољски драмски писац, прозаист, сатиричар, карикатурист и филмски сценарист (Борзећин, Пољска, 26. VI 1930 – Ница, Француска, 15. VIII 2013). Потиче из чиновничке породице. У Кракову је завршио средњу школу и студирао архитектуру. Запосливши се у уредништву краковског „Dzennika Polskiego“, 1950. је прекинуо студије. До 1957. је радио као новинар, сатиричар и карикатурист и у другим листовима и часописима („Przekroj“, „Echo Krakowa“). Своје прве књиге, збирку приповедака Приче из Бумбарове горе и књигу сатиричних текстова Практични полуоклопи, објавио је 1953. Следе: роман Малецно лето (1956), збирка приповедака Слон (1957), Пољска у сликама (1957), Свадба у Атомицама (1959) итд. Његово прво драмско дело, Полицајци (1958), доживело је велик успех и о њему се много писало и расправљало. Међутим, дело које му је донело светску славу и било преведено на скоро све језике света је Танго (1964). Он је и даље радио као новинар (часописи „Szpilki“ и „Dialog“) и писао приповетке, филмска сценарија и нова драмска дела, од којих је, из овог периода, најпознатије Емигранти (1974). Од 1963, са краћим прекидима, живео је углавном изван Пољске (Италија, Француска, Немачка). Наставио је традицију пољске авангардне књижевности коју су изградили Станислав Игнаци Виткјевич и Витолд Гомбрович. Његова дела карактеришу развијена уметничка конструкција и богатство технике и стилизације, који су се развили из дубоке естетске свести и снажних корена културне традиције. Шарм и оригиналност његовог дела леже у чињеници да она представљају оригинални наставак праваца и ставова пољске литературе XX века. Нагомилавајући необичне догађаје и ситуације, он претерано карикира и портретише методе социјалне, етичке и политичке стварности у којој живи. Алегоријски свет његових комада и прича је хладан и непристрасан, препун је хумора и духовитости, али му је додата и прикривена тенденција страха, што омогућује специфичну дистанцу у односу на радњу и ликове. У својој коначној поруци он звони на узбуну апсурдног хаоса који прети да уништи свет. Носилац је многих награда: часописа „Przegląd Kulturalny“ (1957), за телевизијску драму (1959), Министарства за народну одбрану – за драмски текст (1963), Prix de l’Humeur Noir (1964. у Паризу), Фондације Jurzykowsky“ (1965. у Њујорку). У СНП је 1977. изведена М. драма Полицајци, 1985. Стриптиз, а студенти Академије уметности у НСаду су 1979. на сцени СНП извели његове Емигранте. Многа М. драмска дела су преведена на српскохрватски кезик али нису штампана: Полиција, Мучеништво Петра Охеја, Ћуран, Карло, На пучини, Стриптиз, Кинолог у недоумици, Забава, Чаробна ноћ, Танго, Кућа на граници, Четворка, Срећан догађај, Клаоница, Емигранти, Грбавац, Триптих о лисцу (Серенада, Лисац филозоф, Лов на лисца), Кројач, Пешице, Амбасадор.

БИБЛ: Пролеће у Пољској, приповетке, избор и прев. Петар Вујичић, Бгд 1979.

ЛИТ: А. Д. Живковић, Алиенација у теорији и драмској пракси, посебно Мрожековој, Позориште, НСад, 1970, бр. 1, с. 14-27; А. Д. Живковић, „Полиција“ Славомира Мрожека, Позориште, НСад, 1971, бр. 4, с. 454-465; А. Д. Живковић, Драмско стваралаштво Славомира Мрожека, Сцена, 1973, бр. 5, с. 131-137, 1974, бр. 1, с.82-87; Ј. Блонски, Пред драмским делом Славомира Мрожека, Израз, 1980, бр. 8-9. с. 163-179.

З. У.