МОРСКИ ГАЛЕБ

МОРСКИ ГАЛЕБ – драмска скица у 3 чина. Написао: Каменко Суботић.

Праизвођење у СНП 22. X 1925. у Кикинди. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – П. Алмажановићка, Н. Живановићка, М. Живановић, М. Авировићева, Н. Динић, М. Душановић, З. Душановићка. – Изведено око 10 пута.

ЛИТ: А-м, Новосадско народно позориште (Сезона 1925-1926), Comoedia, 1925, бр. 3, с. 26-27; А-м, Tengeri sirály, Torontal, 1926, бр. 110, с. 4; Ст., Српско народно позориште, Банатски гласник, Велики Бечкерек, 1926, бр. 21, с. 1.

В. В.