МОРАВКА

МОРАВКА – шала из србијанског живота у 1 чину с певањем. Написао: Михаило Сретеновић.

Праизвођење у СНП 17. XII 1904. у НСаду. – Рд. Д. Спасић; М. Матејић (Родољуб), Ђ. Маџарић (Панта), К. Виловчевица (Анка), Ј. Барјактаровићка (Јелица), Ј. Душановић (Живота), Д. Николићка (Мага), Д. Матејићка (Дафина), С. Стефановић (Јовица), В. Виловац (Митар), С. Лијанка (Момак), Д. Кранчевић (Циганин). – Изведено 1 пут.

ЛИТ: -Ј-, „Моравка“, шала из србијанског живота у једном чину, с певањем, написао М. Сретеновић, Браник, 1904, бр. 286, с. 3; Ј. Хр(аниловић), Моравка, Позориште, НСад, 1904, бр. 31, с. 159; Ђ., Српско народно позориште, Трговачке новине, НСад, 1904, бр. 50, с. 2.

В. В.