МОРАЛ ГОСПОЂЕ ДУЛСКЕ (Moralność pani Dulskiej)

МОРАЛ ГОСПОЂЕ ДУЛСКЕ (Moralność pani Dulskiej) – филистарска трагикомедија у 3 чина. Написала: Габријела Запољска. Прво извођење у Кракову, 15. XII 1906, у нашој земљи 17. X 1908. у ХНК у Згбу.

Прво извођење у Н-Оп 18. X 1928. у Сомбору. Превео: Јулије Бенешић. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 3 пута.

В. Кт