МОНТЕПЕН Ксавије де (Xavier de Montépin)

МОНТЕПЕН Ксавије де (Xavier de Montépin) – француски романсијер и драмски писац (Апремон, 18. III 1824 – Париз, 30. IV 1902). Деда му је био писац а отац гроф. Почео је да студира архивистику, умешао се у политику, узео учешћа у догађајима 1848. као припадник противника Револуције, написао неколико сатиричних памфлета – да би се, најзад, повукао из политике и дефинитивно посветио књижевности, која је била право поље његове делатности. Писао је лако и брзо. Објавио је огроман број романа, од којих је већина у неколико, чак у десетак, томова. Скоро је невероватно да је један човек све то могао створити. Своје радове објављивао је у подлисцима, а затим их штампао као књиге. Неке романе је драматизовао. Остварио је огромне приходе. У позоришту је, сам или у сарадњи (Александар Дима је био један од сарадника, можда најважнији), дао више врло популарних комада, између осталих и Женски рај (Le Paradis des femmes, 1865), написан у сарадњи са Ектором Шарлијеом. Овај комад је новосадско НП приказало 1923.

ЛИТ: К., „Женски рај“ – Народно позориште, Застава, 9. VI 1923.

С. А. Ј.