МОЛНАР Ђерђ (György Molnár)

МОЛНАР Ђерђ (György Molnár) – мађарски глумац, редитељ и писац (Нађварад, данас Орадеа Маре, 13. IV 1830 – Будимпешта, 30. IX 1891). Био је оснивач будимског НП (1861). Објављивао је чланке и студије о позоришту. Издао је три књиге мемоара. Његови народски комади за које је познати капелник Пишта Данко давао музику сматрају се зачецима мађарске оперете. Средином 1862. М. је у Будиму организовао једну представу у корист СНП. Новац од те представе послао је преко новина „Vasárnapi ujság“ новосадском позоришту, уз јавно писмо. На ово писмо и пошиљку одговорио је захвалницом Ј. Ђорђевић. Оба писма штампана су у дневном листу „Мађарска штампа“ („Magyar Sajtó“, 1862, бр. 154, с. 615. и бр. 178, с. 711). СНП је 1866. требало да буде гост М. позоришта са десетак представа. Била је већ објављена и претплата, али до гостовања није дошло због избијања аустро-пруског рата.

Б. Кв