МОЈ ЏЕП

МОЈ ЏЕП – шаљива игра у три чина. Написао: Мита Калић.

Праизвођење у СНП 22. XII 1887. у НСаду. – Рд. П. Добриновић; Д. Ружић (Сава Жикић), Д. Ружићка (Милица), С. Миљковићка (Босиљка), М. Максимовићева (Јела), П. Добриновић (Павле), В. Миљковић (Стојан Зорић), М. Димитријевић (Васица Каћанин), А. Милојевић, Т. Илић (Милош Девић), К. Васиљевић (Срета), М. Живковић (Пивничар). – Изведено 13 пута.

БИБЛ: Мој џеп, НСад 1887.

ЛИТ: Ј. Грчић и М. Јовановић, „Мој џеп“, шаљива игра у три чина, ЛМС, 1897, књ. 151, с. 143; В., Српско народно позориште, Застава, 1888, бр. 2, с. 3; Паспарту, „Мој џеп“, шаљива игра у три чина, написао Мита Калић, Браник, 1888, бр. 2, с. 4; М., Мој џеп, Позориште, НСад, 1890, бр. 29, с. 114; А-м, Српско народно позориште, Вршачки гласник, 1890, бр. 8, с. 4; □, Српско народно позориште, Застава, 1891, бр. 184, с. 2; -Ст-, „Мој џеп“ шаљива игра у 3 чина од М. Калића, Браник, 1891, бр. 146, с. 3; Ј. Храниловић, „Мој џеп“, шаљива игра у 3 чина од М. Калића, Јавор, 1892, бр. 8, с. 121-124; С., У четвртак 3 (15) септембра „Мој џеп“, Банаћанин, Велика Кикинда, 1892, бр. 37, с. 3; А-м, Белешке о уметности, Стражилово, 1894, бр. 19, с. 304.

Б. С.