МЛЕТАЧКИ ТРГОВАЦ (The Merchant of Venice)

МЛЕТАЧКИ ТРГОВАЦ (The Merchant of Venice) – позоришна игра у 5 чинова. Написао: Виљем Шекспир. Прво извођење у Лондону, 1596, у нашој земљи 19. III 1867. у ХНК у Згбу.

Прво извођење у СНП 13. II 1869. у НСаду. Превео: Јован Петровић. За српску позорницу удесио: Антоније Хаџић. Подела улога узета са плаката представе одржане 16. III 1872. у НСаду. – Живковић (Дужд од Млетака), М. Суботић (Марокански кнежевић), М. Станчић (Арагонски кнежевић, Грацијано), А. Зорић (Антонио), Ђ. Лесковић (Басанио), Г. Пешић (Соланио), А. Лукић (Соларино), Н. Недељковић (Лоренцо), П. Брани (Шајлок), С. Бунић (Тубал), Ђ. Соколовић (Ланселот Габо), А. Рашић (Стари Габо), К. Хаџић (Салерио), К. Савићева (Порција), Л. Маринковићева (Нериса), М. Недељковићева (Џесика). – Изведено 9 пута.

Премијера у СНП 19. XII 1881. у НСаду. – А. Лукић (Дужд од Млетака), И. Станојевић (Марокански кнежевић, Арагонски кнежевић), Р. Поповић (Антонио), М. Димитријевић (Басанио), А. Рашић (Соланио), А. Милосављевић (Соларино), М. Хаџи-Динић (Грацијано), Ђ. Банковић (Лоренцо), Д. Ружић (Шајлок), В. Поповић (Тубал), П. Добриновић (Ланселот Габо), Ђ. Јовановић (Стари Габо), М. Рајковићка (Порција), Б. Хаџићева (Нериса), Д. Адамовићева (Џесика). – Изведено 1 пут.

Премијера у СНП 1. III 1884. у НСаду. – А. Лукић (Дужд од Млетака), Љ. Станојевић (Марокански кнежевић), А. Милосављевић (Арагонски кнежевић), И. Станојевић (Антонио), М. Димитријевић (Басанио), М. Марковић (Соланио), М. Хаџи-Динић (Грацијано), М. Барбарић (Лоренцо), Т. Јовановић (Шајлок), С. Ђурђевић (Тубал), А. Рашић (Ланселот Габо), М. Суботић (Стари Габо), xxx (Салерио), М. Рајковићка (Порција), Т. Лукићка (Нериса), Љ. Динићка (Џесика), Л. Петровићева (Паж). – Изведено 1 пут.

Премијера у СНП 25. II 1895. у НСаду. – Рд. П. Добриновић; М. Николић (Дужд од Млетака), М. Станковић (Марокански кнежевић), С. Стефановић (Арагонски кнежевић), А. Лукић (Антонио), Д. Спасић (Басанио), Ј. Тодосић (Соланио), Ј. Душановић (Соларино), К. Васиљевић (Грацијано), М. Марковић (Лоренцо), Д. Ружић (Шајлок), Т. Илић (Тубал), П. Добриновић (Ланселот Габо), Ј. Жикић (Салерино), Т. Лукићка (Порција), Ј. Весићева (Нериса), З. Ђуришићева (Џесика), Д. Весићева (Балтасар), Д. Туцаковићева (Стефано). – Изведено 4 пута.

Премијера у СНП 22. I 1900. у НСаду. – Рд. Д. Спасић; М. Николић (Дужд од Млетака), Л. Поповић (Марокански кнежевић), С. Стефановић (Арагонски кнежевић), А. Лукић (Антонио), Д. Спасић (Басанио), Ј. Тодосић (Соланио), Ј. Душановић (Соларино), К. Васиљевић (Грацијано), А. Стојановић (Лоренцо), Д. Ружић (Шајлок), М. Хаџи-Динић (Тубал), П. Крстоношић (Ланселот Габо), Ђ. Бакаловић (Стари Габо), А. Ботић (Саланио), Т. Лукићка (Порција), Д. Спасићка (Нериса), М. Радошевићева (Џесика), Л. Вујичићева (Валтазар), Д. Туцаковићева (Стефано). – Изведено 11 пута.

Премијера у СНП 29. IX 1905. у Осијеку. Превео: Светислав Стефановић. – Рд. А. Лукић; Б. Николић (Дужде од Млетака), С. Лијанка (Марокански кнежевић), Д. Кранчевић (Арагонски кнежевић), А. Лукић (Антонио), М. Матејић (Басанио), Р. Спиридоновић (Салерио), Ј. Душановић (Саларино), К. Васиљевић (Грацијано), А. Стојановић (Лоренцо), Д. Ружић (Шајлок), М. Марковић (Тубал), С. Стефановић (Ланселот Габо), Ђ. Бакаловић (Стари Габо), В. Виловац (Соланио), С. Бакаловићка (Порција), К, Виловчевица (Нериса), Д. Матејићка (Џесика), М. Козловићева (Балтазар), С. Ранковићева (Стефанио). – Изведено 7 пута.

Прво извођење у НП у НСаду 22. III 1923. – Рд. Б. Цветковић; Д. Спасић (Млетачки дужд), К. Цветковићка (Порција), М. Јанковићка (Нериса), М. Оџић, Б. Цветковић (Марокански кнежевић), Д. Врбанац, Д. Бајић (Арагонски кнежевић), Љ. Стојчевић (Антонио), Стеван Јовановић (Басанио), С. Добрић, М. Пашко (Соланио), В. Виловац (Соларино), М. Душановић (Грацијано), К. Васиљевић (Шајлок), Р. Кранчевићка (Џесика), В. Ивановић (Лоренцо), Р. Алмажановић, Д. Кременовић (Тубал), Л. Лазаревић (Ланселот Гобо), М. Хаџи-Динић (Чича Гобо), Ј. Душановићева (Прва дама), Љ. Јовановићева (Друга дама), М. Филиповићка (Трећа дама), В. Јовановићка (Четврта дама), О. Кожај (Први чиновник, Други сенатор), П. Фигуровски (Други чиновник, Четврти сенатор), С. Савић (Балтазар, Трећи сенатор), А. Ликандер (Први продавац), И. Павлов (Други продавац, Други стражар), М. Вебле (Први сенатор), Ј. Силајџић (Први писар, Први гондолијер), Г. Миковић (Други писар, Леонардо), А. Борисов (Трећи писар), М. Авировићева (Први паж), Ј. Равскаја (Други паж), М. Пашко (Салерио, Други Јеврејин), В.  Калинин (Први племић), В. Ширај (Други племић), Д. Таран (Трећи племић), А. Ликандер (Први стражар), А. Верешчагин Млађи (Први Арапин), В. Веблова (Други Арапин), Д. Бајић (Други гондолијер), А. Смољански (Први Јеврејин), Д. Матејићка (Водоноша), М. Верешчагина (Прва маска), С. Стојчевићка (Друга маска). – Изведено 3 пута.

Премијера у СНП 16. VII 1950. у НСаду. Превео: Милан Богдановић. – Рд. Р. Веснић, пом. рд. О. Новаковић, сц. Б. Дежелић, к. М. Бабић-Јовановић; С. Јовановић, Б. Татић (Млетачки дужд), А. Краљевић, Л. Богдановић, Б. Миленковић (Кнез од Марока), Ј. Силајџић (Кнез од Арагона), В. Милин (Антонио), С. Нотарош, Б. Микоњић (Басанио), С. Шалајић (Грацијано), Б. Микоњић, С. Нотарош, М. Тасић (Салерио), Д. Обрадовић (Соланио), О. Новаковић (Лоренцо), Д. Животић (Шајлок), Н. Митић (Тубал), Ф. Живни, Б. Веснић (Ланчелото Гобо), Л. Лазаревић (Стари Гобо), М. Тополовачки (Леонардо), Р. Симић (Балтазар), А. Веснић (Гласник), М. Коџић, Б. Белић-Балтић (Порција), Љ. Секулић, Ј. Бјели (Нериса), Р. Улмански (Џесика), Драгиша Шокица (Стефано). – Изведено 13 пута, глед. 6265.

БИБЛ: Млетачки трговац, прев. Јован Петровић, Панчево, 1882; Млетачки трговац, прев. Светислав Стефановић, Мостар 1905, Бгд 1924, 1944; Млетачки трговац, прев. Велимир Живојиновић, Боривоје Недић и Живојин Симић, Бгд 1963.

ЛИТ: -З-, „Млетачки трговац“, Позориште, НСад, 1872, бр. 44, с. 179; А-м, Српско народно позориште у Вуковару. „Млетачки трговац“ од Шекспира, Позориште, НСад, 1872, бр. 45, с. 276; Кеста, Српско народно позориште у Вршцу, Застава, 1880, бр. 11, с. 2; П. Б., Српско народно позориште у Бечкереку, Застава, 1880, бр. 73, с. 2; (Ј.) Г(рчић), Млетачки трговац, Позориште, НСад, 1881, бр. 23, с. 90-91; А-м, В. Шекспир. Млетачки трговац, Побратимство, 1881, бр. 1, с. 150-153; М. С(ави)ћ, Млетачки трговац, Позориште, НСад, 1884, бр. 27, с. 106-107; И., Млетачки трговац, драма у 4 чина од В. Шекспира, превео Јован Петровић, Новости, 12. III 1886; Ј. Грчић, „Млетачки трговац“ од Шекспира, Браник, 1895, бр. 24, с. 1; Ј. Хр(аниловић), Млетачки трговац, Позориште, НСад, 1895, бр. 16, с. 62-63; А-м, О одржаној представи „Млетачког трговца“, Стража, НСад, 1895, бр. 17, с. 3; А-м, У суботу 22. јануара приказан је „Млетачки трговац“, Застава, 1900, бр. 17, с. 3; -О-, Млетачки трговац“, Позориште, НСад, 1900, бр. 16, с. 63; Л., СНП у Меленцима. Позоришна игра у 5 чинова „Млетачки трговац“, Србадија, Велика Кикинда, 1900, бр. 48, с. 4; А-м, Позоришна игра у пет чинова „Млетачки трговац“, Србадија, Велика Кикинда, 1900, бр. 70, с. 4; А-м, Samstag kam „Der Kaufmann von Venedig“, Gross Becskereker Wochenblatt, 1900, бр. 23, с. 5; А-м, Српско народно позориште, Родољуб, Вршац, 1900, бр. 1, с. 2;  А-м, Српско народно позориште, Будућност, Вршац, 1901, бр. 1, с. 26; А-м, Српско народно позориште у Белој Цркви, Родољуб, Вршац, 1907, бр. 4, с. 30; А-м, Српско народно позориште, Сриемске новине, Вуковар, 28. IX 1907; O. T(olveth), Der Kaufmann von Venedig“, Deutsches Volksblatt, 1935, бр. 4536, с. 7; Ј. Грчић, Шекспир на новосадској српској позорници у раздобљу од 1864. до 1914, Гласник Историјског друштва, НСад, 1935, књ. VIII, св. 3, с. 466-471; Р. Веснић, Одломци из редитељеве концепције, НС, 1950, бр. 2-3, с. 1; Р. В(еснић), Тумачи Шајлока и Порције о својим улогама, НС, 1950, бр. 4-5, с. 4; Д. Михаиловић, „Млетачки трговац“ на новосадској сцени, Позориште, Тузла, 1968, бр. 2, с. 239-243.

А. К.