МЈАСНИЦКИ, Иван Иљич (Иван Ильич Мясницкий)

МЈАСНИЦКИ, Иван Иљич (Иван Ильич Мясницкий) – руски писац (Пензенска губернија, 1854 – Москва, 2. VI 1911). Право презиме му је било Баришев (Барышев). Завршио је економију. У седамдесетим г. XIX века објавио је своје прве хумористичке приче. Био је врло плодан писац: написао је мноштво приповедака, романа и комедија. Познавао је Чернишевског и помагао му у штампању његових дела. Његове комедије и фарсе биле су код нас необично популарне. На сцени СНП изведено је више његових комада: Двеста хиљада (1898), Зец (1893, 1919), Као пиле у кучинама (1901, 1920), Чикина кућа (1895, 1919), Опрости ми (1925).

ЛИТ: Harri, Зец“. Шала у три чина, од И. И. Мјасницког, Видело, 1893, бр. 51; Ј., Чикина кућа. Комедија од И. И. Мјасницког, Мали журнал, 1894, бр. 116; А-м, И. Мјасницки, „Чикина кућа, Дело, 1898, с. 174; Ј. Хр(аниловић), Мјасницки, Као пиле у кучинама, Позориште, НСад, 1901, с. 170; А-м, И. И. Мјасницки, „Као пиле у кучинама“, Позоришни лист, 1902, бр. 2, с. 470, 490; Plautus, И. Мјасницки Као пиле у кучинама, Коло, 1902, бр. 3, с. 121; Ш., Као пиле у кучинама“. Комедија од И. И. Мјасницког, Двадесети век, 1902, бр. 8, с. 11; А-м, И. И. Мјасницки, Зец, Шабачко позориште, 1906, бр. 1, с. 17-18; Qui, Као пиле у кучинама од И. И. Мјасницког. Представа у Пожаревцу, Српски грађанин, 1906, бр. 49; Ј. Хр(аниловић), Чикина кућа. Комедија у три чина од И. И. Мјасницког, Браник, 1906, бр. 33; Бигар, Зец. Шала од И. Мјасницког, Народна свест, 1907, бр. 35; (Ј.) Г(рчић), Као пиле у кучинама“. Комедија у три чина од И. И. Мјасницког, Браник, 1907, бр. 275; Ст. К., Чикина кућа од И. И. Мјасницког у Сарајеву, Српска ријеч, Сарајево, 1912, бр. 163; Б. Јевтић, Десет година Сарајевског позоришта, Преглед, 1931, с. 21.

Б. Кћ