МИТРОВИЋ Душан

МИТРОВИЋ Душан – оперски певач, тенор (Шабац, 21. III 1882 – Београд, 22. III 1943). Од 1901. до 1906. био је члан хора и драмско-оперетски епизодист у НП у Бгду, од 1906. до 1909. оперетски певач у ХНК у Згбу, од 1909. до 1930, са мањим прекидима, члан Осјечке опере, а од 1930. до пензионисања, 1932, поново у Згбу. У Опери НП у НСаду као гост је наступио у трима улогама: Алфред у Травијати 7. X 1922, Шуберт – Три девојчице 9. X 1922. и Шандор Баринкај – Цигански барон 11. X 1922.

ЛИТ: А-м, A Nemzeti Szinház müsora, Délbácska, 7. X 1922; А-м, „Три девојчице“, Застава, 13. X 1922.

В. П.