МИРОСАВЉЕВИЋ Јован

МИРОСАВЉЕВИЋ Јован – организатор и архивист (Србобран, 8. X 1924 – Нови Сад, 30. XI 2009). Завршио је Вишу педагошку школу и 8 семестара Филозофског факултета у НСаду. Од 1945. до 1947. радио је као учитељ у Сивцу и Кули, од 1947. до 1949. као професионални омладински руководилац у Покрајинском комитету Народне омладине Војводине па као службеник Скупштине Општине НСад, од 1950. до 1961. као наставник у Товаришеву, Челареву и Врбасу. Од 1961. до 1970. живео је у Врбасу, где је најпре кратко био у Културно-просветном центру, а потом (1961-1968) управник Радничког универзитета и (1968-1970) управник Дома културе. Од 1. IX 1970. је био члан СНП: до 9. III 1980. руководилац Оперативне дирекције, до 19. V 1983. архивист, до. 18. XI 1983. в. д. директора Радне заједнице заједничких служби, до 30. V 1985. поново архивист и до пензионисања, 28. II 1986, секретар стручног колегијума СНП. Носилац је Октобарске награде града Врбаса „за изванредно залагање и успехе на културном пољу“ (1968). Поводом 50 г. послератне делатности СНП приредио је за штампу књигу Драма Српског народног позоришта. Репертоар од 1945. до 1995. године, коју је СНП објавило тек 2006.

Р. Б.