МИНКУС Лудвиг (Aloisius Ludwig Minkus)

МИНКУС Лудвиг (Aloisius Ludwig Minkus) – композитор (Беч, 23. III 1826 – Беч, 7. XII 1917). У родном граду је стекао музичко образовање. Прешао је 1853. у Русију, у Москву, где је најпре био диригент кућног оркестра кнеза Јусупова, а затим музички инспектор московских позоришта и виолиниста у Бољшом театру, у којем је од 1864. до 1871. био службени композитор. Балетску музику је почео да пише врло рано, у сарадњи са другим композиторима – са Е. Делдевејом Пахиту, са Л. Делибом Кладенац (La source)… Међу партитурама из тог периода је и Дон Кихот. Положај службеног композитора добио је, после Ћезара Пуњија, и у Маријинском театру у Ст. Петербургу (касније Бољшој театар имени Кирова), у којем је радио од 1871. до 1866, када се повукао и вратио у Аустрију. Међу успелим делима за петербуршки театар, где је тесно сарађивао са Маријусом Петипа, истичу се Фјамета, Камарго и Бајадера. Са својих 16 балета (уз неколико опера) био је један од најплоднијих балетских композитора свога доба. Бајадера и Дон Кихот одржали су се до данас на балетским сценама широм света, како као целовечерње представе, тако и као нумере и одломци у концертном извођењу. У СНП је изведен његов балет Дон Кихот у целини (1968. и 1984), а више пута и само један његов део – Grand pas de deux у оквиру балетских вечери.

Љ. М.