МИЛОВАНОВИЋ Светислав

МИЛОВАНОВИЋ Светислав – бински мајстор, висококвалификовани радник (Вилово, 6. VIII 1911 – Нови Сад, 18. X 1975). У НСаду је завршио четири разреда гимназије. У СНП је радио од 1. III 1933. до 31. VII 1936, а у НПДб од 1. VIII 1936. до 6. IV 1941. Од 15. V 1941 до 1. III 1947. радио је у позориштима у Мађарској – у Дебрецину и Будафалви. Поново је ступио у СНП 1. VIII 1947. и у њему радио до пензионисања, 23. III 1963.

Р. Б.