МИЛОСАВЉЕВИЋ Живко

МИЛОСАВЉЕВИЋ Живко – преводилац (Пожаревац, 24. II 1860 – Београд, 26. VII 1900). Гимназију је похађао у Бгду, где је и завршио права (1884). Високе правне науке студирао је као државни питомац у Паризу (1885-1888). Потом је предавао римско право на Великој школи у Бгду. Објавио је већи број стручних радова у часописима „Бранич“ и „Правник“, као и више књига, оригиналних и преведених са француског, које су биле уџбеници на Великој школи (Функ-Брентан и Сорел, Јавно међународно право, Бгд 1893; Ф. де Куланж, Држава старога века, Бгд 1895; П. Виљемс, Римско јавно право, Бгд 1899; оригинални уџбеник Римско приватно право, књ. 1-3, Бгд 1899-1900). Комедију у 3 чина А. Белоа и Е. Вијтара Цезаров тестамент у његовом преводу СНП је извело 1896.

Ђ. П.