МИЛИЈЕ Пол (Paul Milliet)

МИЛИЈЕ Пол (Paul Milliet) – либретиста. По Ј. В. Гетеу, заједно са Едуаром Блоом и Жоржом Хартманом, написао је либрето за оперу Вертер (Werther, 1892) Жила Маснеа, која је у СНП извођена 1920, 1952. и 1968.