МИЛЕТИЋ Слободан

МИЛЕТИЋ Слободан – позоришни критичар и драматург (Београд, 23. III 1938 – Клагенфурт, 23. X 2001). Основну школу и гимназију („Моша Пијаде“) завршио је у НСаду 1957. Студирао је на Филозофском факултету у Бгду, на Групи за светску књижевност, а дипломирао на Филозофском факултету у НСаду, на Групи за немачки језик и књижевност, 1964. У сезони 1964/1965. био је драматург СНП, а затим је уписао последипломске студије у Нансију (1965/66). Од 1966. до 1968. био је лектор за српскохрватски језик и књижевност на Филозофском факултету у Нансију. Од 1969. до 1971. радио је у Немачкој, а од 1972. је асистент за светску књижевност на Групи за југословенске и општу књижевност на Филозофском факултету у НСаду. Прве књижевне радове (поезију и препев) објавио је у часопису „Поља“ 1956. Члан Удружења књижевника је од 1960. Од 1970. до 1971. био је уредник часописа „Поезија“ у НСаду. Од 1972. члан је Славистичког института у Паризу. Уз књигу модерне поезије Небо без наслова (1970), написао је низ театролошких текстова, књижевних, ликовних и музичких критика о домаћим и страним представама и ствараоцима. Он је литерат завидног укуса и културе и познавалац уметности. Као позоришни критичар одликује се језгровитошћу стила и наглашеном жељом да утврди двоструки идентитет драмског дела: књижевни и театарски. Представу у целини и глуму вреднује на темељу идејне и естетске претпоставке режије, то јест с потпуношћу и уверљивошћу њене реализације.

БИБЛ: Небо без наслова, НСад 1970; Гротескна игра о самоћи, Политика, 1. XII 1972; Изражајна парабола, Политика, 28. XII 1972; Преузак оквир једног стила, Политика, 11. IV 1973; Четири нове представе, Политика, 7. V 1973; Смех Љубице Раваси, Политика, 10. VII 1973; Поновљена историја као фарса, Борба, 3. XII 1976; Отуђеност без заштите, Борба, 8. II 1977; Хумор поремећених, Борба, 7. III 1977; Реконвалесценција Српског народног позоришта, ЛМС, март-април 1980, с. 684-689; Репертоарски коктел, ЛМС, септембар 1981, с. 407-416; Наслеђе и савременост домаће драме на фестивалима, ЛМС, НСад, децембар 1981, бр. 6, с. 999-1011.

ЛИТ: С. Божовић, Небо без наслова, Вечерње новости, 8. V 1970; Б. А. Поповић, Слободан Милетић: Небо без наслова, Књижевност, 3. III 1971; П. Протић, Ка звуку, Књижевне новине, 19. VI 1971; А-м, У Аустрији преминуо књижевник Слободан С. Милетић, Политика, 25. X 2001; А-м, Преминуо Слободан Св. Милетић, Дневне новине, Бгд, 26. X 2001; М. Жовановић, Човек културе, Дневник, 26. X 2001.

П. М.