МИЛАДИНОВИЋ Жарко

МИЛАДИНОВИЋ Жарко – адвокат и политичар (Ердевик, 29. VI 1862 – Београд, 25. VII 1926). Матурирао је у Новосадској гимназији, а студије права довршио је у Бечу, где је и докторирао. У Руми је отворио адвокатску канцеларију и све до смрти врло активно учествовао у политичком животу. Од 1897. биран је у Српски народно-црквени сабор и саборске одборе. Путовао је кроз Србију и помагао акције комита. После анексије Босне и Херцеговине био је затворен од фебруара до августа 1909. под оптужбом да је врбовао добровољце из Србије и слао оружје комитама. Покренуо је у НСаду лист „Српска самозаконија“ (1897), уређивао лист за забаву и поуку „Српска домаја“ у Броду на Сави (1904-1906), а у Руми је издавао недељник „Радикал“ (1908-1912). За време рата био је затваран. После ослобођења налазио се међу истакнутим политичарима. Народни посланик био је од 1918. до почетка 1925, а од децембра 1921. до децембра 1922. министар пошта и телеграфа. После смрти Јаше Томића сматран је вођом војвођанских радикала као члан Главног одбора Народне радикалне странке. Члан ДСНП постао је 1899; једно време био је и члан Управног одбора, а од 1911. до 1914. и члан Економског одсека. Заједно са супругом Миленом (в) превео је са немачког језика драму у три чина Рихарда Фоса Крив, чија премијера је изведена на сцени СНП 17. XII 1901. У драми се износи „жалосна историја једне јустификације“ и описује психологија затвореника који су невини доспели у тамницу.

БИБЛ: Тумач повластица, закона, уредаба и других наређења, НСад 1897; Нови закони у Црној Гори, НСад 1903; Врховни државни надзор или држава и самоуправа (автономија), Сремски Карловци 1909.

ЛИТ: Ј. Хр(аниловић), Крив, Позориште, НСад, 1901, бр. 36, с. 198-199.

Д. П-в