МИЛА

МИЛА – шаљива игра у 1 чину. Према изворном тексту Карла Аугуста Гернера Erste Gastrolle des Freulein Veilchenduft oder theatralische Studien, драматизовао и посрбио: Коста Трифковић.

Паизвођење у СНП 27. I 1872. у НСаду. – Д. Ружићка (Мила). – Изведено 9 пута.

Премијера у СНП 10. XII 1905. у Осијеку. – Рд. Д. Спасић; М. Марковићка (Мила). – Изведено 6 пута.

БИБЛ: Коста Трифковић, Мила, НСад 1875.

ЛИТ: Ј., „Мила“, Позориште, НСад, 1872, бр. 18, с. 75; К. Р., 19. фебруара: свечана представа у прославу успомене на Косту Трифковића, Јавор, 1879, бр. 9, с. 285-286; С. М., Честитам. Мила. Пола вина пола воде, Позориште, НСад, 1882, бр. 34, с. 135; М. О., Двадесетпетогодишња прослава глумачког рада, Застава, 1886, бр. 54, с. 1; Милојко, Прослава 25-годишњице глумовања Димитрија и Драгиње Ружић, Браник, 1886, бр. 41, с. 3; Ј. Хр(аниловић), Мила, Позориште, НСад, 1897, бр. 9, с. 47; А-м, Казалиште, Народна обрана, Осијек, 27. XII 1905.

В. В.