МИЈАТОВИЋ Павле

МИЈАТОВИЋ Павле – преводилац. У београдском НП су извођени његови преводи Ибзенових комада: Поход на север 1902. и Авети 1904. и 1928, а у СНП само Поход на север 1903.