МИХЛОВА Милка

МИХЛОВА Милка – певачица и балетска играчица (Загреб, 1899 – ?). У родном Згбу, где је похађала Балетску школу при ХНК од 1909. до 1912, презиме јој је писано: Michel. Од 1922. до 1925. је била чланица НК у Осијеку. Од 1925. до 1927. била је ангажована у НП у НСаду – тада већ више није плесала него је наступала искључиво као певачица у оперетама. Каријеру је наставила у Н-Оп. Живог и полетног сценског темперамента, заузимала је видно место у оперетском ансамблу новосадског НП и била веома омиљена код новосадске публике.

УЛОГЕ: Лиза (Грофица Марица), Перикола (Перикола), Мими (Adieu, Mimi), Дениза од Флавињија (Мамзел Нитуш), Маријета (Бајадера), Доли (Фраскита), Маргита (Шева), Мидили Ханум (Стамбулска ружа), Кло-Кло Мусташ (Кло-Кло), Орест (Лепа Јелена), Лици (Игра у срећу), Мис Моли (Гејша).

ЛИТ: О. С(уботи)ћ, Гостовање гђице М. Михел у „Бајадери“, Застава, 31. V 1925; А-м, Летња активност српске Атине, Comoedia, 1925, бр. 41, с. 10; (Б. Ј.), Позориште, Нови Сад, 1925, бр. 22, с. 7; О. С(уботи)ћ, „Игра у срећу“, Застава, 30. I 1926; А-м, „Грофица Марица“, оперета од Калмана, Нови Сад, 1926, бр. 9, с. 6-7; Р., Гостовање Новосадске оперете, Књижевни север, Суботица, 1926, св. 4, с. 168; О. С(уботи)ћ, „Шева“, Застава, 26. V 1926; А-м, Повратак гце Михл, Застава, 6. X 1926; К. Н(иколић), „Лепа Јелена“, оперета, Нови Сад, 1927, бр. 3, с. 5; О. С(уботи)ћ, „Adieu, Mimi“, Застава, 1. III 1927; К. Николић, „Стамбулска ружа“, оперета, Нови Сад, 1927, бр. 11, с. 6; А-м, Оперета у Новом Саду, Застава, 12. X 1928.

В. В.