МЕСАРИЋ Калман

МЕСАРИЋ Калман – књижевник, редатељ и преводилац (Прелог, Међумурје, 17. IX 1900 – Загреб, 30. I 1983). Средњу школу полазио је у Згбу и Бањој Луци. У Згбу је дјеловао као слободан књижевник, публицист и казалишни критичар. У ХНК је ступио 1927. као помоћни редатељ; 1927. полази у Берлин као дописник културних рубрика загребачких листова, а уједно студира режију у семинару М. Рајнхарда, на покусима код Е. Пискатора и у Академији „Лесинг“. Вративши се 1929. у Згб, дјелује као казалишни критичар и писац о казалишној проблематици те уредник и издавач часописа „Видици“. Ангажиран је 1932. као редатељ у ХНК; пише и преводи сценска дјела и уређује казалишне листове. Као редатељ поставио је на позорници веома опсежан репертоар класика (Шекспир, Молијер, Голдони), старијих и сувремених домаћих писаца (Шеноа, Немчић, Нушић, Пеција-Петровић, Божена Беговић, Крефт), сва своја сценска дјела те многобројне новије драмске писце (Иљф и Петров, Молнар, Фодор, Загон, Шницлер, Булгаков, Лангер, Леонов, Симонов и др.). За ХНК превео је драмска дјела Бјернсона, Ибзена, Хауптмана, Шоа, Кестнера, Молнара, Херцега, Загона и др.  Организирао је 1946. сталну Хрватску драму у Ријеци, 1947. постао директор Драме у Сплиту, 1952. у Сарајеву, а 1953. у Тузли, гдје је као редатељ остварио веома широк репертоар а уједно покренуо часопис „Позориште“. Вративши се 1957. у Згб дјеловао је као умјетнички руководилац Градског казалишта „Комедија“ до умировљења (1959). Његов књижевни рад обухваћа пјесме, новеле, сценска дјела, казалишне критике, театролошке расправе и један роман. У ХНК су изведена његова дјела Козмички жонглери (1926), Јоцо Удманић (1931), И у нашем граду (1934), Пословне тајне (1935), Господско дијете (1936) и Естера (1938). За комаде Јоцо Удманић и И у нашем граду добио је Деметрову награду. Поједина његова дјела, напосе Господско дијете, изведена су на многим  југославенским позорницама и у иноземству. У Н-Оп су приказивани његови пријеводи Покладе Ф. Молнара 1928. и Џимби И. Загона 1934.

БИБЛ: Дивљи плес, новеле, Згб 1921; Трагигротеске, пјесме, Згб 1923; Комички жонглери, Згб 1925; Смјерови модерне умјетности, Згб 1929; Међу нама (три загребачке комедије: Корак преко рампе, И у нашем граду, Пословне тајне), Згб 1937; Господско дијете, Доњи Михољац 1937; Дравом злато плови, роман, Чаковец 1973.

ЛИТ: Д. Цесарић, Једно осветлење, Литература, Згб, 1924. бр. 2; А-м (М. Ханжековић), Калман Месарић, 20 година казалишног рада 1924-1944, Господарство, Згб, 1944, бр. 136; Д. Јелчић, Калман Месарић као драматичар, Позориште, Тузла, 1965, бр. 6, с. 564-570; З. Петровић, Калман Месарић у Тузли, Позориште, Тузла, 1970, бр. 6, с. 798-801; Д. Јелчић, Калман Месарић, у: Пет стољећа хрватске књижевности, Згб 1965, књ. 106, с. 3о7-315.

С. Б.