МЕРКАДЕ (Mercadet ou Le faiseur)

МЕРКАДЕ (Mercadet ou Le faiseur) – комедија у 3 чина. Написао: Оноре де Балзак. За позорницу удесио: Адолф Денери. Прво извођење у театру „Жимназ“  у Паризу, 24. VIII 1851, у нашој земљи 1. IX 1901.  у НП Бгд.

Прво извођење у НП у НСаду 10. V 1919. Превео: Душан Л. Ђокић. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да је у представи учествовао М. Гавриловић, к. г. (Меркаде). – Изведено 6 пута.

Прво извођење у НПДб 27.  XII 1938. у НСаду. – Рд. Т. Танхофер, сц. М. Шербан; Б. Јовановић (Меркаде), Р. Кранчевићка (Госпођа Меркаде), М. Петровићева (Јулија), С. Пашалић (Минар), М. Јекнић (Де ла Брив), В. Савић (Мерикур), А. Рашковић (Верделен), Г. Николић (Гулар), Љ. Филиповић (Пјеркен), Н. Стојановић (Виолет), Ј. Петричић (Први поверилац Меркадеов), М. Миљуш (Други поверилац Меркадеов), Р. Ђурић (Трећи поверилац Меркадеов), С. Душановић (Четврти поверилац Меркадеов), М. Ајваз (Пети поверилац Меркадеов), Т. Танхофер (Шести поверилац Меркадеов), Ж. Станојевић (Жистен), И. Душановићка (Виргинија), З. Ђурићка (Тереза). – Изведено 8 пута.

Прво извођење у ДНП 28. VI 1944. у Панчеву. Превео: Душан Ђокић. – Рд. Ј. Кулунџић, к. г., сц. В. Ребезов; В. Старчић (Меркаде), О. Животићка (Госпођа Меркаде), Љ. Ребезов (Јулија), Б. Павлић (Минар), М. Симић (Де Брив), С. Јовановић (Де Мерикур), Љ. Иличић (Вердлен), В. Милојевић (Пјеркен), Н. Митић (Гулар), С. Симић (Јустин), И. Душановићка (Тереза), В. Јелићка (Виржинија), Н. Јефтић (Први поверилац), В. Ристић (Други поверилац), Ј. Чиклован (Трећи поверилац). – Изведено 6 пута.

ЛИТ: А-м, Гавриловићево гостовање, Јединство, 1919, бр. 4, с. 2; б, Гостовање Народног позоришта Дунавске бановине у Сомбору, Дан, 1939, бр. 248, с. 4.

В. В.