МЕЉНИКОВ Николај

МЕЉНИКОВ Николај – члан хора, шаптач и епизодни глумац (Кировгород, 1899 – ?). Члан новосадског НП био је од 1924. до 1927, а потом је напустио сцену и запослио се у железничкој струци.

УЛОГЕ: Певач (Грађанин племић), Дебељко (Стари Хајделберг), Гидеон (Карневалска вила).

В. П.