МЕЈРИМА – драма у 4 чина.

МЕЈРИМА – драма у 4 чина. Написао: Матија Бан. Прерадио: Јован Ђорђевић.

Праизвођење у СНП 29. VII 1862. у НСаду. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: Д. Ружићка, М. Гргурова (Мејрима), Л. Телечки (Новко), Н. Зорић (Али-паша), Н. Недељковић (Живан), Ј. Кирковићева (Љубица). – Изведено 46 пута.

БИБЛ: Бан Матија, Мејрима или Бошњаци, НСад 1851.

ЛИТ: А-м, У недељу, 29. јулија: „Мејрима“, оригинална драма у четири радње, написао М. Бан, прерадио Ј. Ђорђевић, Србски дневник, 4. VIII 1862; А-м, У недељу 29. јул. „Мејрима или Бошњаци“, драма у четири оделења, списао М. Бан, а за позориште прерадио Ј. Ђорђевић, Јавор, 1862, бр. 22, с. 176, бр. 25, с. 200; А-м, Српско народно позориште. „Мејрима или Бошњаци“, Даница, 1862, бр. 21, с. 348, 1863, бр. 3, с. 46, бр. 39, с. 623, бр. 42, с. 672, бр. 45, с. 720, бр. 51, с. 814; А-м, У недељу 26. о. м. играна је Мерима по други пут, Напредак, НСад, 1864, бр. 13, с. 4; А-м, У петак 26. о. м. представљена је ван претплате „Мерима“, Напредак, НСад, 1865, бр. 25, с. 4; А-м, Српско народно позориште, Матица, 1866, бр. 26, с. 619-620; А-м, Српско народно позориште, Матица, 1868, бр. 33, с. 790.

В. В.